fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatnik musi znać inkasenta

Tylko konkretna, określona indywidualnie osoba może być inkasentem podatków. Nie można jej wskazywać ogólnie – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny (sygn. II FSK 1526/06)
– Wyrok będzie miał duże znaczenie dla praktyki organów samorządowych – podkreślił sędzia Zbigniew Kmieciak, przewodniczący składu orzekającego NSA. – Być może część rad gmin będzie musiała zmieniać w trybie pilnym swoje uchwały, a niektóre regionalne izby obrachunkowe – swoje dotychczasowe stanowiska. Zgodnie z ustawą z 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych rada gminy może zarządzać ich pobór od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczać inkasentów i określać wysokość wynagrodzenia za inkaso. Uchwałą z 30 czerwca 2005 r. Rada Miejska w Trzebiatowie w województwie zachodniopomorskim zarządziła pobór podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa. Na inkasentów wyznaczono ogólnie sołtysów (bez wskazania ich imion i nazwisk oraz obszaru działania) lub inne osoby fizyczne, z którymi zostaną podpisane umowy. Uchwała, opublikowana w Dzienniku Urzędowym, weszła po 14 dniach w życie.Prokurator rejonowy w Gryficach bezskutecznie domagał się jej...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA