fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Wspólne zeznanie małżonków

Jestem zatrudniona na umowę o pracę. Mój mąż prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną kartą podatkową (usługi krawieckie). Nie mamy rozdzielności majątkowej. Czy możemy za 2007 rok rozliczyć się wspólnie?
Nie. Z przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jednoznacznie wynika (art. 6), że małżonkowie – między którymi istnieje przez cały rok podatkowy wspólność majątkowa, pozostający w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy – mogą być, na wniosek wyrażony we wspólnym zeznaniu rocznym, opodatkowani łącznie od sumy swoich dochodów. Możliwości takiej jednak nie ma, gdy chociażby do jednego z małżonków mają zastosowanie przepisy ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.Ponieważ mąż czytelniczki jest podatnikiem karty podatkowej, przepisy tej ustawy będą miały do niego zastosowanie. A to oznacza, że małżonkowie nie będą mogli złożyć wspólnego zeznania podatkowego. Bez znaczenia pozostaje fakt, że istnieje między nimi wspólność majątkowa. Opłacanie karty podatkowej przez jednego z małżonków skutecznie uniemożliwi wypełnienie wspó...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA