fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Fiskus musi uwzględnić żądania podatnika

Jeśli podatnik wyraźnie wskazał, w jakim trybie żąda rozpoznania sprawy, organy podatkowe są tym związane. Skoro zażądał zmiany decyzji na podstawie ordynacji podatkowej, należało zastosować przepisy tej ustawy
Tak orzekł WSA we Wrocławiu 6 grudnia 2007 r. (I SA/Wr 1435/07).Sprawa dotyczyła podatku dochodowego od osób prawnych za 2001 r. WSA rozpatrywał ją kolejny raz. Podatnik stwierdził, że w doręczonej mu decyzji wymiarowej błędnie nie zaliczono podatku od czynności cywilnoprawnych do kosztów podatkowych. Jego zdaniem okoliczność ta stanowi podstawę do wznowienia postępowania. Podatnik powołał się przy tym na treść art. 254 ordynacji podatkowej (op), zgodnie z którym decyzja ostateczna, ustalająca lub określająca wysokość zobowiązania podatkowego na dany okres, może być zmieniona przez organ podatkowy, który ją wydał, jeżeli po jej doręczeniu nastąpiła zmiana okoliczności faktycznych mających wpływ na ustalenie lub określenie wysokości zobowiązania, a skutki wystąpienia tych okoliczności zostały uregulowane w przepisach prawa podatkowego obowiązujących w dniu wydania decyzji.Dyrektor izby skarbowej odmówił jednak zmiany decyzji ze względu na ...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA