fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Ustrój i kompetencje

Rada gminy może przyjąć uchwały o lokalizacji targowiska

Rada gminy może przyjąć uchwały o lokalizacji targowiska
Fotorzepa, Radek Pasterski RP Radek Pasterski
Rada gminy władna jest ustalić regulamin korzystania z targowiska, ale nie jego konkretną lokalizację
Wojewoda lubelski zakwestionował uchwałę Rady Miasta Łuków w sprawie ustalenia lokalizacji targowisk miejskich na terenie miasta.
Rada, opierając się na miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta, wskazała lokalizację dwóch targowisk miejskich, w których dozwolone jest prowadzenie działalności handlowej. Jako podstawę prawną  powołała art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym. Upoważnia on organy gminy do wydawania aktów prawa miejscowego regulujących zasady i tryb korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.
Zdaniem wojewody uchwała podjęta została z przekroczeniem delegacji ustawowej. Żaden przepis prawa powszechnie obowiązującego nie stanowi podstawy do wydania aktu prawa miejscowego w przedmiocie ustalenia lokalizacji targowiska.
Wojewoda wskazał, że jedynymi przepisami dotyczącymi lokalizacji inwestycji (w tym targowisk) są przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Regulacje te pozwalają kształtować organom gminy ład przestrzenny za pomocą dwóch instrumentów: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz decyzji administracyjnych, gdy na danym terenie plan nie obowiązuje.
Na podstawie powołanego  art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym rada władna jest ustalić natomiast regulamin korzystania z istniejącego targowiska.
sygnatura akt: NK-II. 4131.43.2012
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA