fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Jak zarządzać wydatkami

Do 110 metrów kwadratowych dziedziczymy bez podatku

Gdy nie mamy własnego mieszkania lub domu, to za lokum uzyskane w spadku w wielu wypadkach nie będziemy musieli płacić podatku
Obowiązuje ulga podatkowa, która polega na wyłączeniu z podstawy opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn równowartości 110 mkw. otrzymanego w spadku lokum. Obdarowany lub spadkobierca, który dostał dom lub mieszkanie o takiej powierzchni lub mniejszej, nie zapłaci od niego podatku. Natomiast osoba, której lokal ją przekracza, zapłaci podatek od wartości nadwyżki ponad 110 mkw. Niezależnie od tego przysługuje kwota wolna właściwa dla danej grupy podatkowej.
Od 1 stycznia 2007 r. ulga mieszkaniowa straciła na znaczeniu wobec ogólnego zwolnienia dla osób najbliższych. Jednak także one, jeśli uzyskały darowiznę przed tą datą albo otrzymały dom lub mieszkanie (bądź udział w nich) po osobie, która zmarła przed tą datą, mogą uniknąć zapłacenia podatku. Muszą tylko spełnić przedstawione niżej warunki skorzystania z tej ulgi.
Od początku 2007 roku osoby z I i II grupy podatkowej, które spełniają warunki korzystania z ulgi mieszkaniowej, mają także prawo do zwolnienia obejmującego wartość wkładu mieszkaniowego w spółdzielni mieszkaniowej, tj. wkładu na mieszkanie lokatorskie, uzyskanego w drodze dziedziczenia.W odniesieniu do mieszkań i domów pozostawionych w spadku, w tym na mocy zapisu czy polecenia spadkodawcy, ulga przysługuje spadkobiercom:
- zaliczanym do I i II grupy podatkowej,
- osobom obcym z III grupy podatkowej, które sprawowały przez co najmniej dwa lata opiekę nad wymagającym jej spadkodawcą na podstawie umowy o opiekę zawartej przed organem gminy.
Po 1 stycznia 2007 r. warunkiem ulgi, jeśli przyszły spadkobierca należy do III grupy podatkowej, stała się pisemna umowa z przyszłym spadkodawcą z podpisem notarialnie poświadczonym. Okres sprawowania dwuletniej opieki liczy się od dnia poświadczenia na niej podpisów (osoby, która ma sprawować opiekę, oraz przyszłego spadkodawcy) przez notariusza. Rzecz jasna dziedziczenie przez osobę obcą wchodzi w rachubę tylko wtedy, gdy spadkodawca sporządzi na jej rzecz testament.
Trzeba pamiętać, że ulga nie obejmuje wartości działki, udziału we własności działki ani też – gdy przedmiotem spadku jest udział w domu, mieszkaniu albo lokum będącym odrębną nieruchomością (własność hipoteczna) – udziału we własności czy prawie użytkowania gruntu oraz w częściach wspólnych budynku. Osoba, która np. odziedziczy dom o powierzchni 110 mkw. stojący na działce mającej 800 mkw., nic od niego nie zapłaci, ale będzie obciążona podatkiem od wartości działki.
Często jednak, zwłaszcza w razie nabycia udziału we współwłasności domu czy mieszkania będącego odrębną nieruchomością (tzw. własność hipoteczna), korzystający z tej ulgi nie płaci podatku, a to ze względu na kwotę wolną.
Ulga mieszkaniowa przysługuje tylko osobom, które łącznie spełniają następujące warunki:
- nie są właścicielami innego domu lub mieszkania (w tym tzw. spółdzielczego),
- nie są najemcami mieszkania lub budynku, a jeśli nimi są – rozwiążą umowę najmu,
- co najmniej przez pięć lat będą mieszkać w tym mieszkaniu lub domu.
Osoby posiadające własne lokum mogą korzystać z podatkowej ulgi przy dziedziczeniu mieszkania, jeżeli własność domu mieszkalnego lub mieszkania przekażą na rzecz dzieci, wnuków, prawnuków albo na rzecz Skarbu Państwa lub gminy, a mieszkanie spółdzielcze lub prawo do domu w spółdzielni przekażą dzieciom, wnukom, prawnukom albo pozostawią spółdzielni mieszkaniowej.
Gdy chodzi o warunek nieposiadania własnego lokum, decyduje stan w momencie złożenia zeznania podatkowego. Przykładowo nie pozbawia prawa do ulgi fakt, że obdarowany miał wcześniej mieszkanie i je sprzedał. Nie stanowi też przeszkody w korzystaniu z ulgi to, że spadkobierca jest współwłaścicielem innego mieszkania albo domu, w tym domu albo mieszkania należącego do majątku małżeńskiego, dorobkowego.
Okres zamieszkania spadkobierców należących do II i III grupy podatkowej, którzy uzyskali dom lub mieszkanie w spadku po 1 stycznia 2007 r., musi być potwierdzony zameldowaniem na pobyt stały.
Nie traci się ulgi mimo sprzedania lokum przed upływem pięciu lat od zamieszkania w nim, jeśli jest to uzasadnione koniecznością zmiany warunków mieszkaniowych albo miejsca zamieszkania i w ciągu dwóch lat pieniądze ze sprzedaży zostaną wydane na nabycie lub wybudowanie innego lokum. W odniesieniu do spadków sprzed 1 stycznia 2007 r. termin ten wynosi tylko sześć miesięcy.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA