fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Mundurowi

Ustawa o policji dyskryminuje ze względu na wiek - uważa "S"

Prawo dyskryminuje policjantów ze względu na wiek
Fotorzepa, Jerzy Dudek JD Jerzy Dudek
Po 30 latach pracy policjant nadal będzie mógł zostać zwolniony. Projekt nowelizacji przygotowany przez rząd tego nie zmienia - uważa Andrzej Szary, wiceprzewodniczący ZG NSZZ Policjantów
Wbrew zapewnieniom rząd chce zachować art. 41 ust. 2 ustawy z 6 kwietnia 1990 r. o policji. Przepis ten umożliwia zwalnianie funkcjonariusza na rozkaz przełożonego po osiągnięciu przez niego 30 lat wysługi emerytalnej. Wystarczy więc przepracować np. 15 lat jako cywil, a 15 jako policjant, by utracić pracę.
Mieliśmy nadzieję, że przy okazji reformy emerytalnej służb mundurowych przepis ten zniknie z ustawy o policji. Opracowany przez resort spraw wewnętrznych projekt nowelizacji jednak tego nie przewiduje. Z jednej strony więc rząd chce wydłużyć okres służby o dziesięć lat, a z drugiej – będzie dalej pozwalał na wyrzucanie ze służby osób po odsłużeniu 30 lat.
Co więcej, na niezgodność z unijnym prawem omawianego przepisu wskazywał już rzecznik praw obywatelskich, a także Naczelny Sąd Administracyjny. Zdaniem Ireny Lipowicz zawarte w pragmatykach służbowych przepisy uznające nabycie uprawnień emerytalnych za wystarczającą przesłankę do zwolnienia ze służby mogą zostać ocenione jako stanowiące dyskryminację ze względu na wiek.
Z kolei Naczelny Sąd Administracyjny w orzeczeniu z 15 grudnia 2009 r. (sygn. I OSK  649/09) uznał, że w ustawa o policji nie wyłącza stosowania przepisów dyrektywy Rady 2000/78/WE z 27 listopada 2000 r. ustalającej ogólne warunki ramowe równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy (DzUrz WE L 303 z 2 grudnia 2000 r.).
Brak takiego wyłączenia powoduje, że do policjantów stosuje się regulacje zawarte w dyrektywie. W jej świetle ustawa o policji dyskryminuje funkcjonariuszy ze względu na wiek. Odmienne traktowanie nie nosi bowiem znamion dyskryminacji tylko wówczas, gdy w ramach prawa krajowego zostanie to obiektywnie i racjonalnie uzasadnione zgodnym z przepisami celem, w szczególności celami polityki zatrudnienia, rynku pracy, kształcenia zawodowego.
Na spotkaniu uzgodnieniowym w ministerstwie będziemy więc postulować, by przepis art. 41 ust. 2 został wykreślony z ustawy. Mamy nadzieję, że tym razem nasze argumenty zostaną wysłuchane.
—oprac. kwa
Autor jest wiceprzewodniczącym Zarządu Głównego NSZZ Policjantów
Czytaj także w serwisie:
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA