fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatki

Darowane nie zawsze można sprzedać bez utraty ulgi

Pani G. otrzymała od rodziców spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego. Umowa darowizny została sporządzona w grudniu 2004 r. Notariusz nie pobrał podatku od darowizny, gdyż powierzchnia użytkowa darowanego mieszkania nie przekraczała 110 mkw., a wtedy było to przesłanką do zastosowania zwolnienia podatkowego.
W połowie czerwca 2007 r. pani G. sprzedała mieszkanie, a pieniądze przeznaczyła na zakup innego. Jednak to drugie mieszkanie ma być wybudowanie dopiero za kilkanaście miesięcy. Na razie pani G. ma tylko umowę przedwstępną z deweloperem. W związku z tym zadała Drugiemu Urzędowi Skarbowemu w Gdańsku pytanie, czy na podstawie przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn (dalej upsd) nadal spełnia warunki zwalniające ją od tego podatku?
Urząd stwierdził, że ponieważ pani G. dostała darowiznę w 2004 r., to jej pytanie trzeba rozpatrywać na podstawie przepisów upsd obowiązujących do 31 grudnia 2006 r. W art. 16 ust. 2 pkt 1 – 5 ustawodawca określił warunki, jakie łącznie musi spełnić nabywca, aby ulga mogła być zachowana. Jednym z nich jest zamieszkiwanie przez obdarowanego w nabytym lokalu przez okres 5 lat od zawarcia umowy darowizny (pod warunkiem, że w chwili zawarcia tej umowy obdarowany już mieszkał w darowanym mieszkaniu). Jednak w art. 16 ust. 7 upsd przewidziano odstępstwo od tego wymogu niepowodujące utraty ulgi. Chodzi o sytuację, gdy zbycie mieszkania jest uzasadnione koniecznością zmiany warunków mieszkaniowych, a nabycie innego mieszkania nastąpiło nie później niż w ciągu sześciu miesięcy od dnia zbycia. Obie przesłanki muszą wystąpić łącznie.
Pani G. stwierdziła, że do sprzedaży darowanego mieszkania w czerwcu 2007 r. zmusiła ją konieczność zmiany miejsca zamieszkania spowodowana z kolei potrzebą zaopiekowania się rodzicami.
Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku nie znalazł jednak przesłanek do utrzymania ulgi podatkowej. Jak stwierdził, „chęć pomocy przy opiece nad rodzicami jest wysoce moralnym zachowaniem, lecz nie możne stanowić kwalifikowanej nieodzownej konieczności zmiany warunków mieszkaniowych ani miejsca zamieszkania”. Podatniczka nie spełnia też drugiego wymogu. Biorąc pod uwagę, że sprzedaż darowanego mieszkania nastąpiła 15.06.2007 r., to zakup innego lokalu mieszkalnego powinien nastąpić nie później niż 15.12.2007 r. Zakup, czyli uzyskanie tytułu prawnego świadczącego o nabyciu uprawnień właścicielskich. Tymczasem z treści umowy przedwstępnej z deweloperem wynika, że termin zakończenia budowy lokalu mieszkalnego w standardzie podstawowym ustalony został na 30.03.2008 r.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA