fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Do zwolnienia nie jest potrzebna akredytacja

Pracodawca, który finansuje edukację swoich pracowników, nie musi potrącać od tych świadczeń podatku. Nawet wtedy, gdy firma organizująca szkolenie nie ma akredytacji
Wprawdzie niektóre urzędy uważają inaczej, ale z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej updof) nie wynika moim zdaniem taki dodatkowy warunek.Co do zasady wartość świadczeń związanych z podnoszeniem kwalifikacji ogólnych pracownika jest dla niego przychodem ze stosunku pracy. Niezależnie od tego, czy ma skierowanie pracodawcy, czy nie. Zgodnie jednak z art. 21 ust. 1 pkt 90 updof zwolniona z podatku jest „wartość świadczeń przyznanych przez pracodawcę zgodnie z odrębnymi przepisami na podnoszenie kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego pracownika”. Zwolnienie to nie dotyczy wynagrodzenia otrzymywanego przez pracownika za czas urlopu szkoleniowego oraz za czas zwolnień z części dnia pracy, przysługujących mu z tytułu nauki w szkołach lub podnoszenia kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych.Do większości pracowników zastosowanie ma rozporządzenie ministra edukacji narodowej oraz ministra pracy i polityki socjalnej z 22 paździ...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA