fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Jakie inwestycje w strefie dają prawo do zwolnienia z podatku

Aby ustalić dokładną wielkość pomocy publicznej w postaci zwolnienia z podatku dochodowego, z jakiej może skorzystać przedsiębiorca prowadzący działalność w specjalnej strefie ekonomicznej, trzeba ustalić podstawę wymiaru tej pomocy. Są nią – do wyboru – koszty nowej inwestycji lub koszty pracy
Ogólnie określa się je jako koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą. Ich prawidłowe ustalenie jest bardzo istotne. Limit pomocy publicznej wyliczany jest bowiem jako iloczyn kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą i właściwej intensywności pomocy (przewidzianej dla regionu, w którym realizowana jest inwestycja – patrz mapa pomocy regionalnej w DF z 29 listopada i tekst poniżej). Błędne ustalenie tego limitu może skutkować powstaniem zaległości podatkowych (jeśli podatnik go zawyży i w efekcie nie odprowadzi należnego podatku).Zasadniczo pomoc regionalna może być przeznaczona tylko na nowe inwestycje. Według rozporządzeń strefowych za nową inwestycję uważa się inwestycję w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, polegającą na:- utworzeniu nowego lub rozbudowie istniejącego przedsiębiorstwa,- dywersyfikacji produkcji przedsiębiorstwa przez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów,- zasadniczej zmianie dotyczącej całości...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA