fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Orzecznictwo

ETS: Trzeba informować bank o zmianie swojego adresu zamieszkania

Jeśli nie da się ustalić miejsca zamieszkania konsumenta, można go pozwać przed sąd właściwy według jego ostatnio znanego miejsca zamieszkania
Tak orzekł Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (sygn. C-327/10).
Pytanie zadane przez czeski sąd dotyczyło interpretacji rozporządzenia Rady (WE) nr 44/2001 w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych.
Niemiecki obywatel U.M. Lindner, zamieszkały w Czechach, wziął kredyt hipoteczny w czeskim banku Hypoteční banka. Umowa przewidywała obowiązek informowania banku o każdej zmianie miejsca zamieszkania. Gdy bank wytoczył przed czeskim sądem powództwo o spłatę zaległego kredytu, okazało się, że podane w umowie miejsce zamieszkania jest nieaktualne i nie można ustalić, gdzie dłużnik obecnie przebywa.
Zgodnie z rozporządzeniem w razie sporu powództwo należy wytoczyć przed sądem państwa członkowskiego, na terytorium którego znajduje się miejsce zamieszkania konsumenta.
Jak zauważył Trybunał, rozporządzenie nie określa wprost jurysdykcji sądu w przypadku, gdy nie można ustalić miejsca zamieszkania pozwanego na terenie Unii Europejskiej. Zdaniem Trybunału rozporządzenie należy interpretować w ten sposób, że pojęcie miejsca zamieszkania pozwanego obejmuje nie tylko aktualne miejsce zamieszkania konsumenta, ale także jego ostatnie znane miejsce zamieszkania.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA