fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Unia Europejska

Prawo do infrmacji o uprawnieniach

Oskarżeni w sprawach karnych na terenie całej UE mają mieć prawo do informacji o przysługujących im uprawnieniach
Państwa członkowskie Unii Europejskiej osiągnęły porozumienie w sprawie projektu dyrektywy, który zapewni oskarżonym na terenie całej UE prawo do informacji w postępowaniu karnym.
Co to oznacza w praktyce? Policja i prokuratura będą zobowiązane dostarczać podejrzanym informacje o przysługujących im prawach. W razie zatrzymania władze będą przekazywały takiej osobie informacje na piśmie, w formie pouczenia o prawach, napisanego prostym, codziennym językiem. Każdy podejrzany otrzyma je zaraz po zatrzymaniu. W razie potrzeby dostanie także tłumaczenie pisemne wspomnianego pouczenia.
Pouczenie ma zawierać praktyczne informacje o prawach oskarżonego: do adwokata; do informacji o zarzutach; do tłumaczenia ustnego i pisemnego, jeżeli dana osoba nie włada językiem postępowania, oraz niezwłocznego postawienia przed sądem w razie zatrzymania.
Unijne pouczenie o prawach ma pozwolić uniknąć błędów wymiaru sprawiedliwości, a tym samym zmniejszyć liczbę wnoszonych środków odwoławczych.
Latem tego roku Komisja Europejska przedstawiła trzeci środek: prawo dostępu do adwokata oraz prawo do kontaktu z bliskimi. Wniosek ten jest obecnie przedmiotem dyskusji w Parlamencie i Radzie.
Wiadomo już, że jeśli chodzi o powszechne unijne prawo dostępu do adwokata, to kwestią sporną będą koszty takiej pomocy. Uzgodnień wymaga fakt, które państwo za nią ma zapłacić.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA