fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

DzU Nr 240 z 10 listopada 2011

Ustawy:
- z 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz niektórych innych ustaw, poz. 1429
- z 16 września 2011 r. o zmianie ustawy — Kodeks postępowania karnego, ustawy o prokuraturze oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym, poz. 1430
- z 16 września 2011 r. o zmianie ustawy — Kodeks karny wykonawczy oraz niektórych innych ustaw, poz. 1431
- z 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym, poz. 1432
Rozporządzenia:
- ministra rolnictwa i rozwoju wsi z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie wprowadzenia zakazu prowadzenia połowów śledzia w podobszarach 25—27, 28.2, 29 i 32 Morza Bałtyckiego, poz. 1433
- ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzoru wykazu przejść granicznych planowanych do tymczasowego przywrócenia kontroli granicznej, poz. 1434
Wyroki Trybunału Konstytucyjnego (poz. 1435 – 1439), dwa z 11 i trzy z 18 października:
- o zgodności z konstytucją:
– art. 105 ust. 2 prawa autorskiego (P/18/09),
– art. 22 ust. 4 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego; art. 32 ust. 5,art. 32 ust. 6, art. 34 ust.4 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty; art. 17 ust. 1, art. 17 ust. 3 ustawy o prawach pacjenta i rzeczniku praw dziecka (K 16/10)
– art. 54 ust. 1 ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz § 15 – 17 rozporządzenia ministra obrony narodowej dotyczącego udzielaniu pomocy uczącym się żołnierzom zawodowym (SK 24/09),
- o niezgodności z konstytucją:
– art. 632 pkt 2 kodeksu postępowania karnego w zakresie wskazanym w wyroku (SK 39/09),
– art. 31 ust. 1 ustawy o kontroli skarbowej w zakresie wskazanym w wyroku (SK 2/10).
Zobacz treść Dz.U. Nr 240
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA