fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

ZFŚS

Komisja rewizyjna nie podważy decyzji socjalnej starostwa

Indywidualne decyzje o przyznaniu lub nie pracownikowi powiatu pomocy socjalnej to wyłączna kompetencja starostwa. Komisja rewizyjna nie może w nie ingerować, choćby prosił o to zatrudniony
– Czy komisja rewizyjna rady powiatu ma prawo sprawdzać sposób gospodarowania środkami zgromadzonymi w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych starostwa powiatowego? Jeśli tak, to jak ta kontrola ma wyglądać? – pyta czytelnik DOBREJ FIRMY.
Rada powiatu ma uprawnienie do kontroli działalności zarządu powiatu oraz powiatowych jednostek organizacyjnych. Komisja rewizyjna nie jest organem powiatu, a jedynie obligatoryjną strukturą wewnętrzną organu powiatu, czyli rady. Wykonuje m.in. kontrolne zadania zlecone jej przez radę powiatu. Nie może jednak prowadzić kontroli w zakresie szerszym od przysługującego radzie (Nemo plus iuris ad alium transferre potest, quam ipse habet).
Co do sposobu gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych utworzonym w starostwie, sprawa jest złożona. Radzie wolno niewątpliwie badać za pośrednictwem komisji rewizyjnej, czy starostwo dokonuje odpisów na fundusz w prawidłowej wysokości oraz czy nie wydaje środków socjalnych na cele inne niż realizacja regulaminu funduszu. Przyjmuje się jednak, że po pierwsze komisja rewizyjna nie może wkraczać w badanie zasadności indywidualnych decyzji. Nie ma bowiem kompetencji organu odwoławczego (W. Kisiel). Po drugie – reguł udostępniania danych osobowych należy również dochowywać w trakcie procedury wydawania decyzji administracyjnych, mimo że są one – co do zasady – objęte powszechnym dostępem do informacji publicznej (P. Chmielnicki).
Radni powiatowi (z wyjątkiem wybranych do zarządu powiatu, którzy jednak nie mogą wchodzić w skład komisji rewizyjnej) nie są pracownikami samorządowymi. Nie ciążą na nich zatem pracownicze obowiązki poufności z art. 100 kodeksu pracy i dotrzymania tajemnicy służbowej z art. 15 ustawy o pracownikach samorządowych. Dlatego nie powinni mieć wglądu w indywidualne decyzje starostwa jako pracodawcy w sprawach przyznania świadczeń socjalnych. Rada powiatu, w tym komisja rewizyjna, nie może zatem formułować wiążących zaleceń dla starostwa, nawet jeśli o nieprawidłowościach w udzielaniu pomocy z funduszu doniósł sam zainteresowany. Należy to bowiem do kompetencji Państwowej Inspekcji Pracy oraz do działających w starostwie związków zawodowych. Mają one prawo występować do sądu pracy o zwrot funduszowi środków wydanych niezgodnie z ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.
—dr Stefan Płażek jest adiunktem w Katedrze Prawa Samorządu Terytorialnego Uniwersytetu Jagiellońskiego
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA