fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

Obowiązują od 5 listopada 2011

PODATKI
-  minister finansów zaniechał poboru podatku PIT i CIT od dochodów (przychodów) uzyskanych do 31 grudnia 2021 r. z tytułu odsetek lub dyskonta od obligacji wyemitowanych na rynkach zagranicznych przez Warszawę i z odpłatnego ich zbycia. Dotyczy ono osób fizycznych i prawnych niemających miejsca zamieszkania (siedziby, zarządu) na terenie Polski (DzU nr 226, poz. 1357);
PRAWO CELNE
-  on też jest autorem rozporządzenia określającego warunki i tryb tworzenia oraz prowadzenia magazynów czasowego składowania (DzU nr 226, poz. 1358);
BANKOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY
-  a także zmian w rozporządzeniu dotyczącym statutu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (DzU nr 226, poz. 1360)
PRAWO DROGOWE
-  minister infrastruktury wprowadził kilka korekt w załącznikach nr 6 i 7 do rozporządzenia o homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep (DzU nr 226, poz. 1361);
UCZELNIE WOJSKOWE
-  limity miejsc na kierunki studiów dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w poszczególnych uczelniach wojskowych określił minister obrony narodowej (DzU nr 226, poz. 1363);
RYNEK RYBNY
-  dwa rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi, z których pierwsze dotyczy kontroli organizacji producentów, związków organizacji producentów i organizacji międzybranżowych funkcjonujących na rynku rybnym, a drugie ustalenia obszarów uznawania organizacji producentów (DzU nr 226, poz. 1364 1365)
KOMORNICY
-  rozporządzenie ministra sprawiedliwości w sprawie przechowywania akt spraw komorniczych oraz zamkniętych urządzeń ewidencyjnych (DzU nr 226, poz. 1366);
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA