fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Cudzoziemcy

Pomoc społeczna dla uchodźcy skazanego za przestępstwo umyślne?

Fotorzepa, Darek Golik DG Darek Golik
Odmowa udzielania pomocy integracyjnej cudzoziemcowi, który został ukarany za przestępstwo umyślne, może być niekonstytucyjna
Osoby, które uzyskały status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, mogą korzystać z indywidualnych programów integracji prowadzonych przez powiatowe centra pomocy rodzinie lub ośrodki pomocy społecznej.
– Głównym zadaniem programów jest ułatwianie pokonywania przeszkód językowych, materialnych i społecznych. Uchodźcy uczą się polskiego i uczestniczą w kursach doszkalających – wyjaśnia Justyna Frelak, kierownik programu migracji i polityki rozwojowej Instytutu Spraw Publicznych. Ustawa o pomocy społecznej przewiduje jednak możliwość wstrzymania lub odmowy udzielania pomocy integracyjnej, gdy cudzoziemiec został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne. Stanowi o tym art. 95 ust. 4 pkt 2 ustawy. Zdaniem ekspertów może być on niezgodny z konstytucją. Tak wynika z raportu ISP i Stowarzyszenia Interwencji Prawnej.
– Pojawiają się wątpliwości, czy przepis ten nie narusza zasady państwa prawnego i zasady równości wobec prawa – mówi Frelak. Wydanie wyroku za przestępstwo łączy się już z zastosowaniem sankcji. Odmowę przyznania pomocy ze względu na wcześniejsze skazanie należy więc uznać za ukaranie cudzoziemca po raz drugi za ten sam czyn. Ustawa o pomocy społecznej wprowadza też rodzaj odpowiedzialności zbiorowej. W razie popełnienia przestępstwa umyślnego przez występującego o udział w programie pomocy integracyjnej automatycznie odmawia się także członkom jego rodziny, którzy nie byli karani. – Poza tym część osób tylko w sposób nielegalny może opuścić swój kraj, w którym doświadcza prześladowań ze strony władz. Osoby te są potem skazywane za nielegalne przekraczanie granicy, a w konsekwencji odmawia się im pomocy integracyjnej – wyjaśnia Justyna Frelak. Zobacz: » Prawo dla Ciebie » Twoje prawo » Cudzoziemcy » Samorząd » Świadczenia z gminy i powiatu » Pomoc społeczna
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA