fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Orzecznictwo

Kara dla świadka za niestawienie - od kiedy biegnie termin na zażalenie

Fotorzepa, Seweryn Sołtys
Niestawienie się na wezwanie sądu może sporo kosztować. Świadek, który nie zgadza się z karą, może pisać zażalenie
Postanowienie o ukaraniu doręcza się niezdyscyplinowanemu świadkowi z urzędu. Termin do wniesienia przez niego zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia o ukaraniu – tak zdecydował Sąd Najwyższy (sygnatura akt I KZP 10/11).
Sprawa trafiła do SN na skutek pytania prawnego sądu, który nie wiedział, jak zareagować na zażalenie, które do niego dotarło. Historia zaczęła się w maju  tego roku. Sąd Rejonowy w Z. prowadzący wieloosobowy proces karny nałożył na pięciu świadków kary pieniężne po  2,7 tys. zł za nieusprawiedliwione niestawiennictwo na rozprawie. Wezwani prawidłowo świadkowie nie przyszli do sądu, nie wysłali też pod jego adresem zwolnień lekarskich.
Przewodniczący składu orzekającego zarządził zawiadomienie ukaranych świadków o sankcjach oraz terminie i sposobie wniesienia zażalenia na  postanowienie o ukaraniu. Jeden z ukaranych w siódmym dniu po otrzymaniu tej informacji nadał na poczcie pismo, w którym się odwoływał, zatytułowane "zażalenie". Tak też potraktował je sąd rejonowy i przekazał do wyższej instancji. To właśnie sąd okręgowy, do którego ono trafiło, zastanawiał się, czy termin do  wniesienia zażalenia dla ukaranego świadka biegnie od dnia ukarania czy też od doręczenia odpisu o ukaraniu. Pytanie ma praktyczne znaczenie w tej sprawie, ponieważ gdyby w grę wchodził faktyczny dzień ukarania, zażalenie mężczyzny pozostałoby bez rozpoznania. W uzasadnieniu przesłanego do Sądu Najwyższego  problemu SO powołuje się na brak jednolitego stanowiska doktryny w tej sprawie. Zauważa też, że SN nie zajmował się dotychczas takim przypadkiem, a orzecznictwo sądów apelacyjnych jest rozbieżne. Dowód? Sądy apelacyjne krakowski i katowicki uważają, że postanowienie o ukaraniu trzeba doręczyć, a lubelski – że nie ma takiej potrzeby. SN wprawdzie odmówił podjęcia uchwały, ale wątpliwości rozstrzygnął. –        Termin do wniesienia zażalenia liczy się od daty doręczenia postanowienia o ukaraniu – przesądził. Gdyby było inaczej, ukarany nie miałby w praktyce możliwości złożenia zażalenia, bo trudno się odwoływać od czegoś, o czym się nie wie. A tak właśnie jest z karą nałożoną na rozprawie pod nieobecność świadka. –        Zasady zaskarżania postanowień reguluje art. 460 procedury karnej. Przepis ten zakreśla siedmiodniowy termin do  wniesienia zażalenia, liczony od daty ogłoszenia postanowienia, a kiedy ustawa przewiduje doręczenie – od daty doręczenia – przypomina SN. sygnatura akt I KZP 10/11 Zobacz serwis » Prawo dla Ciebie » Wymiar sprawiedliwości » Postępowanie w sądzie » Świadek w sądzie
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA