fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Edukacja i wychowanie

Uczelnie nie mogą pozyskiwać danych z ZUS

Rzeczpospolita
Uczelnie mają obowiązek monitorować losy swoich byłych studentów. Ci zaś muszą zaaprobować śledzenie kariery zawodowej
Od 1 października, zgodnie z art. 13a ustawy z 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (DzU nr 164, poz. 1365), uczelnie muszą monitorować kariery zawodowe absolwentów, w szczególności po trzech i pięciu latach od ukończenia studiów.
Wojciech Wiewiórowski, generalny inspektor ochrony danych osobowych, uważa, że artykuł ten nie jest wystarczającą podstawą do pozyskiwania przez uczelnie informacji o karierach zawodowych absolwentów, zwłaszcza od firm zewnętrznych.
– Takie przetwarzanie danych osobowych może nastąpić jedynie za dobrowolną zgodą absolwentów – wyjaśnia.

Trudne śledztwo

Szkoły chcą wypełnić ten obowiązek m.in. przez przeprowadzenie internetowych anonimowych ankiet wśród absolwentów, a zatem za ich zgodą.
– Nasze Biuro Karier przeprowadza badania ankietowe, które w razie potrzeby mogą być wsparte wywiadem – wyjaśnia Andrzej Charytoniuk z Politechniki Wrocławskiej.
Podobnie jest na innych uczelniach. Politechnika Opolska zamieści specjalną ankietę na stronie internetowej. Zapyta w niej m.in. o doświadczenia zawodowe nabyte podczas studiów oraz po ich zakończeniu. Niektóre szkoły chcą wysyłać kwestionariusze swoim absolwentom e-mailem. Zgodę na jej otrzymanie byli studenci mają podpisywać przy odbiorze dyplomu.
Co jednak, jeśli absolwenci, zwłaszcza ci, którzy mury uczelni opuścili już dawno, nie zechcą ich wypełnić?

Dane z ZUS?

Uniwersalną i niedrogą metodologię badania losów absolwentów, z której mogłyby korzystać wszystkie uczelnie za unijne pieniądze, chce stworzyć Instytut Badań Edukacyjnych we współpracy z Pracownią Ewaluacji Jakości Kształcenia Uniwersytetu Warszawskiego. Część danych będzie pozyskiwana z uczelnianego systemu informatycznego. Pozostałe informacje, m.in. o miejscu i formie zatrudnienia, a także wysokości wynagrodzeń, chce pozyskać z danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
Wojciech Wiewiórowski ostrzega jednak, że prawo nie daje żadnej uczelni ani też innemu podmiotowi z nią związanemu uprawnienia do kierowania zapytań czy innych pism z wnioskiem o udostępnienie danych absolwentów umożliwiających dokumentowanie karier zawodowych.
Jacek Dziekan, rzecznik ZUS, wyjaśnia, że nikt jeszcze nie zwrócił się z prośbą o przygotowanie takich danych. Dodaje, że zgodnie z prawem i tak nie mógłby przekazać spersonalizowanych informacji.
Natalia Skipietrow, rzecznik IBE, wyjaśnia jednak, że obecnie są opracowywane procedury, które pozwolą na anonimizację informacji wykorzystywanych w badaniu.

Każdy sobie

Eksperci zauważają, że każda uczelnia ma własną ankietę i ich wyniki nie mogą być porównywalne. Małopolskie uczelnie jednak postanowiły opracować wspólną część, jednakową we wszystkich szkołach. Zapytają w niej m.in. o sytuację absolwenta na rynku pracy i jego zarobki.
masz pytanie, wyślij e-mail do autorki j.ojczyk@rp.pl

Dostęp tylko dla wybranych

Do informacji zawartych na kontach ubezpieczonych i kontach płatników stosuje się przepisy o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie mogą one być udostępniane bez zgody osób, których dotyczą. ZUS może je udostępnić bez takiej zgody jedynie: sądom, prokuratorom, organom kontroli skarbowej, organom podatkowym, komornikom sądowym, ośrodkom pomocy społecznej, powiatowym centrom pomocy rodzinie oraz Komisji Nadzoru Finansowego. Tak wynika z art. 50 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Zgodnie z konstytucją tylko ustawa może wprowadzać przepisy, które zobowiążą daną osobę do ujawniania dotyczących jej danych.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA