fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

M.P. Nr 83 z 14 września 2011

Postanowienia prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej:
- z 8 czerwca 2011 r. o nadaniu orderów, poz. 836 - z 8 czerwca 2011 r. o nadaniu orderu i odznaczeń, poz. 837
- z 9 czerwca 2011 r. o nadaniu odznaczenia, poz. 838 - z 10 czerwca 2011 r. o nadaniu orderów, poz. 839 - z 13 czerwca 2011 r. o nadaniu orderów i odznaczeń, poz. 840 - z 15 czerwca 2011 r. o nadaniu orderu, poz. 841 - z 15 czerwca 2011 r. o nadaniu orderu, poz. 842 - z 15 czerwca 2011 r. o nadaniu orderu, poz. 843 - z 15 czerwca 2011 r. o nadaniu orderu, poz. 844 - z 15 czerwca 2011 r. o nadaniu orderów, poz. 845 - z 15 czerwca 2011 r. o nadaniu odznaczeń, poz. 846 - z 15 czerwca 2011 r. o nadaniu odznaczeń, poz. 847 - z 16 czerwca 2011 r. o nadaniu orderów i odznaczeń, poz. 848 - z 16 czerwca 2011 r. o nadaniu orderów i odznaczeń, poz. 849 - z 16 czerwca 2011 r. o nadaniu orderów i odznaczeń, poz. 850 Zarządzenie marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej: - z 26 sierpnia 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Państwowej Inspekcji Pracy, poz. 851 Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej: - z 22 sierpnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych, dotyczących zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r., poz. 852 - z 22 sierpnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie sposobu drukowania kart do głosowania i sporządzania nakładek na karty do głosowania w alfabecie Braille'a oraz trybu ich przekazania obwodowym komisjom wyborczym w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r., poz. 853 - z 23 sierpnia 2011 r. w sprawie zmiany w składzie okręgowej komisji wyborczej w Pile powołanej w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r., poz. 854 Obwieszczenia: - ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 24 sierpnia 2011 r. w sprawie wykazu dokumentów potwierdzających kwalifikacje do wykonywania zawodu lekarza weterynarii przez obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, poz. 855 - ministra środowiska z 31 sierpnia 2011 r. w sprawie maksymalnych stawek opłat produktowych na rok 2012, poz. 856 Komunikat: - nr 9/2011/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z 9 września 2011 r. w sprawie stałych stóp procentowych — stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), poz. 857 Zobacz treść M.P. Nr 83
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA