fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Biznes

Marketing i etyka w biznesie

Fotorzepa, Robert Gardziński Robert Gardziński
Firmowy marketing posądzany, nie bez racji, o oszukańcze praktyki, fałszywą komunikację, czy pazerność, próbuje porządkować zasady działania i wyróżnić te, które są zgodne z etyką w biznesie
Czy przekazywanie lekarzom gadżetów z logo produktów farmaceutycznych lub firm, które je wytwarzają mieści się w standardach etycznych? A nakłanianie rodziców, poprzez reklamy, zwłaszcza telewizyjne do zakupu kosztownych zabawek? Albo straszenie w reklamie groźnymi chorobami, które mogą dotknąć dzieci po to, by rodzice kupili drogie szczepionki, zgodne jest z etycznymi zasadami? Każda z tych spraw ma oczywiście inną wagę, ale wszystkie podlegają ocenie konsumentów.
W internetowym badaniu przeprowadzonym na zlecenie Forum Odpowiedzialnego Biznesu wzięli udział menedżerowie marketingu. Najczęściej wymieniane przez nich cechy charakterystyczne dla etyki w biznesie to: przejrzystość, jawność, zrozumiałe komunikaty, uczciwość i równe traktowanie pracowników. Według nich etyka w biznesie przekłada się przede wszystkim na takie zachowania jak: uczciwe postępowanie wobec pracowników i traktowanie ich jak partnerów, niezależnie od stanowiska, rezygnacja ze stosowania nieuczciwej konkurencji  i wycofanie produktu ze sprzedaży, gdy wykryta zostanie jego wada.
Zdaniem respondentów w Polsce są też przykłady stosowania przez firmy dużo bardziej restrykcyjnych standardów, niż wymaga tego ustawodawstwo.

Odpowiedzialny i nieodpowiedzialny marketing

Respondenci wymienili też przykłady odpowiedzialnego marketingu. Zaliczyli do nich m.in: promowanie zdrowego stylu życia, np. poprzez zatrudnianie do reklam sportowców, ekologiczne opakowania produktów, promowanie przez producenta alkoholu bezpiecznego spożywania napojów wysokoprocentowych, brak przekazów reklamowych do dzieci poniżej 12 roku życia, uznanie woli rodziców i opiekunów w podejmowaniu decyzji o wyborach żywieniowych dzieci. Większość badanych stwierdziła, że nieetyczny marketing jest obecny na rynku. Do takich przykładów zaliczyć można z pewnością zbiórkę pieniędzy na pomoc potrzebującym, a w rzeczywistości wykorzystywanie ich do innych, komercyjnych celów (historia PCK – zamiast oddawania ubrań biednym, sprzedaż do lumpeksów). Wskazywali też, że na rynku działają firmy logistyczne, które reklamują się szybkim czasem dostawy, gdy, tak naprawdę wiadomo, że nie dotrzymają terminów. Do nieuczciwych zasad stosowanych przez marketing zaliczyć też trzeba działania banków, które w reklamach mówią o nierzeczywistych procentach, albo działania firm energetycznych, które komunikują, że wytwarzają energię odnawialną, choć nie mają do tego odpowiednich środków. — Nieetyczny marketing to nieuczciwe, wprowadzanie w błąd, pokazujące towar niezgodnie z jego rzeczywistymi właściwościami. Wywoływanie wrażenie, że zakup jakiegoś produktu da nam więcej niż to jest w rzeczywistości — mówi menedżer z branży paliwowej.

Social media w komunikacji firmowej

Wszyscy respondenci przyznali, że ich firmy wykorzystują social media w komunikacji ze światem zewnętrznym. Najczęściej wymienianym narzędziem komunikacji był Facebook. Stwierdzili, że kampanie, które do tej pory były prowadzone w social mediach okazały się skuteczne. Do ich zalet zaliczyli przede wszystkim szybkość dotarcia z informacją, możliwość natychmiastowej odpowiedzi, niski koszt, szansę na dialog, dużą liczbę odbiorców przekazu. Ich zdaniem social media pełnią też rolę w kreowaniu wizerunku firmy i umacnianiu więzi z konsumentami — Korzystamy z Facebooka przy promowaniu akcji „Bezpiecznie nad wodą" – propagującej odpowiedzialne zachowanie nad wodą, ekologię i ruch na świeżym powietrzu — mówi kierownik działu promocji i reklamy handlowej z branży gazowniczej.
Źródło: ekonomia24
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA