fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Lokaty i inwestycje

Rodzaje funduszy inwestycyjnych

Akcji
Inwestują w akcje spółek notowanych na giełdzie, a tylko niewielką część środków w dłużne papiery wartościowe (głównie obligacje) czy depozyty bankowe (chodzi o zapewnienie płynności). Wartość ich jednostek może podlegać znacznym wahaniom, a więc ryzyko ponoszone przez inwestora jest duże. W czasie niekorzystnej sytuacji na giełdzie fundusze takie często notują straty. Ich celem jest osiągnięcie wysokich dochodów w długim, co najmniej kilkuletnim okresie. Nie są rekomendowane tym inwestorom, którzy chcą ulokować pieniądze na stosunkowo krótki czas i boją się ryzyka. Obligacji
Inwestują przede wszystkim w stosunkowo bezpieczne papiery skarbowe, ale też w bardziej ryzykowne i dochodowe papiery komercyjne emitowane przez przedsiębiorstwa, miasta, banki; część środków lokują na rynku pieniężnym. Warto zainteresować się, czy dany fundusz ma w portfelu dużo obligacji korporacyjnych, bo wtedy jest on zdecydowanie bardziej ryzykowny, ale też istnieje szansa na większy zarobek. Zrównoważone Łączą cechy funduszy akcji, obligacji i rynku pieniężnego, przy czym akcje stanowią stosunkowo dużą część portfela (często więcej niż połowę). Lokują środki we wszystkich segmentach rynku kapitałowego w proporcjach uzależnionych od aktualnej sytuacji rynkowej. Zyski w głównej mierze zależą od tego, jak dobrze zarządzający potrafią oceniać sytuację na rynku i dostosować do niej swoje decyzje inwestycyjne. Stabilnego wzrostu Oprócz obligacji i bonów skarbowych mają w portfelach akcje, ale ich udział jest mniejszy niż w funduszach zrównoważonych. Głównym ich celem jest długotrwały wzrost wartości jednostek uczestnictwa. Dlatego często są polecane osobom oszczędzającym na emeryturę, zwłaszcza tym, które obawiają się wysokiego ryzyka związanego z akcjami. Pieniężne Uznawane są za najbezpieczniejsze (choć niektórym także zdarzają się straty), ale jednocześnie są najmniej dochodowe. Inwestują głównie w papiery dłużne, takie jak obligacje skarbowe i komercyjne, bony skarbowe; lokują też w bankach; do ich portfeli dobierane są takie lokaty i papiery, które wygasają (są wykupywane) nie później niż za rok. Fundusze te zapewniają dostęp do rynków finansowych zarezerwowanych dla inwestorów z dużymi pieniędzmi (np. żeby kupić bony skarbowe czy komercyjne, trzeba dysponować znacznymi kwotami). Są alternatywą dla lokat bankowych. Ich zaletą jest to, że pieniądze można wycofać stosunkowo szybko bez utraty narosłych zysków.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA