fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

VAT

VAT: uczelnia nie nalicza VAT od konferencji

Sympozja i konferencje organizowane przez szkoły wyższe korzystają ze zwolnienia z podatku
Tak wynika z przepisów o VAT i potwierdził to również minister finansów.
Od 1 stycznia 2011, zgodnie z nową treścią art. 43 ust. 1 pkt 26b ustawy o VAT, zwolnione z tego podatku są usługi świadczone przez uczelnie, jednostki naukowe PAN oraz jednostki badawczo-rozwojowe w zakresie kształcenia na poziomie wyższym oraz dostawa towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane.
Ponadto, zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 19 rozporządzenia ministra finansów z 4 kwietnia 2011 w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (DzU nr 73, poz. 392), ze zwolnienia korzystają usługi w zakresie kształcenia, inne niż wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy (a więc inne niż w zakresie kształcenia na poziomie wyższym), świadczone przez uczelnie oraz świadczenie usług i dostawa towarów ściśle z tymi usługami związane.
Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym wskazując na zadania uczelni publicznych i ich kadr, wymienia między innymi kształcenie i promowanie kadr naukowych; prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych, rozwijanie twórczości naukowej. Pojęcie kształcenia obejmuje więc wszelkie formy kształcenia, w tym konferencje naukowe, sympozja itp.
Także minister finansów w odpowiedzi z 24 stycznia 2011 na interpelację poselską nr  19803 stwierdził, że jeśli w ramach konferencji naukowych usługa kształcenia ma zasadniczy udział, organizacja takich konferencji przez uczelnie jest zwolniona z VAT na podstawie wyżej przytoczonych przepisów.
Minister dodał, że również do końca ubiegłego roku usługi organizowania konferencji naukowych przez uczelnie podlegały zwolnieniu od podatku, jeśli sklasyfikowane były w grupowaniu PKWiU 80 (na mocy art. 43 ust. 1 pkt 1 w związku z poz. 7 załącznika nr 4 do ustawy o VAT).
Jednak w indywidualnych interpretacjach wydawanych przed 1 stycznia 2011 organy podatkowe wielokrotnie wyrażały stanowisko, że konferencje takie są opodatkowane stawką podstawową 22 proc. VAT (np. interpretacja Izby Skarbowej w Poznaniu z 17 grudnia 2009, ILPP2/443-1344/ 09-4/EN).
- Monika Mucha doktor nauk prawnych, doradca podatkowy, partner w Taxa Group sp. z o.o. we Wrocławiu
Zobacz
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA