fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Orzecznictwo

Spór SKOK z Komisją Nadzoru Finansowego o odmowę zgody na rozszerzenie działalności

Fotorzepa, Bartosz Sadowski BS Bartosz Sadowski
Spór SKOK z Komisją Nadzoru Finansowego o odmowę zgody na rozszerzenie działalności wraca po półtora roku do sądu
Naczelny Sąd Administracyjny uchylił wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie i przekazał mu sprawę do ponownego rozpoznania (sygnatura akt II GSK 884/10).
– Sąd powinien ocenić, czy na działalność Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych ma wpływ funkcjonowanie bez prezesa posiadającego zgodę Komisji Nadzoru Finansowego – powiedział sędzia Jan Bała.
Sęk w tym, że odmowę wydania zezwolenia na rozszerzenie działalności na ubezpieczanie usług turystycznych KNF umotywowała brakiem prezesa. Prezesa zaś nie ma, ponieważ na Grzegorza Buczkowskiego, który już od 2005 r. pełni tę funkcję, KNF nie wyraża zgody z braku rękojmi. Brak rękojmi – a w konsekwencji również zgody na rozszerzenie działalności – wyprowadza zaś z faktu prowadzenia różnych, częściowo umorzonych postępowań przed organami administracji, prokuraturą i sądami.
Zgodnie z art. 98 ust. 1 pkt 4 ustawy o działalności ubezpieczeniowej zezwolenie nie może być wydane, jeżeli nie ma rękojmi prowadzenia działalności w sposób należycie zabezpieczający interesy klientów zakładu ubezpieczeń. Odmowną decyzję wsparto wynikami kontroli działalności TUW. Mimo zapewnień, że nieprawidłowości zostały już bądź zostaną w najbliższej przyszłości usunięte, KNF nie uwzględniła odwołania i sprawa trafiła do WSA.
Sąd zbada, czy możliwa jest   prawidłowa działalność zakładu ubezpieczeń
Nie była tam zresztą pierwszą ani ostatnią z serii sporów SKOK z Komisją Nadzoru Finansowego. Ale gdy KNF wyjaśniała, że wydawała odmowne decyzje, ponieważ ma ustawowy obowiązek troski o należyty stan rynku finansowego i ubezpieczeniowego, pełnomocnicy SKOK sugerowali, że w grę wchodzi "negatywne nastawienie KNF do wszystkich podmiotów związanych ze SKOK". Jest to bowiem największa instytucja parabankowa – mająca przeszło 2 mln klientów i ponad 10 mld zł zdeponowanych oszczędności – niepodlegająca nadzorowi KNF. Wprowadzić ma go dopiero znowelizowana w 2009 r. ustawa o SKOK.
Rozpatrując sprawę po raz pierwszy w marcu 2010 r., WSA uchylił decyzję KNF. Komisja nie zebrała dowodów na brak rękojmi – orzekł WSA. Żadna z przesłanek przyjętych przez KNF – a więc funkcjonowanie od kilku lat bez prezesa zarządu mającego zgodę KNF, nabycie udziałów w SKOK Holding w Luksemburgu z naruszeniem prawa, odmowa zgody na założenie własnego banku i wyniki kontroli – nie została dotychczas zweryfikowana. Nadal toczą się postępowania przed organami i sądami.
Z oceną WSA w pełni zgodził się pełnomocnik TUW SKOK. Podczas rozprawy w NSA podkreślił, że to właśnie Grzegorz Buczkowski, kierujący TUW, doprowadził je do dobrej kondycji finansowej.
– Fakty są niepodważalne, a kodeks postępowania administracyjnego nie przewiduje czekania na ich zweryfikowanie – mówili natomiast przedstawiciel KNF.
Uwzględniając skargę  kasacyjną Komisji Nadzoru Finansowego, NSA stwierdził, że WSA uchylił się od oceny stanu faktycznego, który by uprawniał Komisję do odmowy zezwolenia na rozszerzenie działalności. WSA nie może się koncentrować na rozważaniach, czy trwają i kiedy się kończą postępowania karne i administracyjne. Powinien przede wszystkim zbadać, czy okoliczności, które posłużyły KNF do podjęcia takiej decyzji, dają podstawy do oceny rękojmi.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA