fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

Obowiązują od 27 listopada 2007

- minister sprawiedliwości określił sposób i tryb uzyskiwania przez komendanta wojewódzkiego policji informacji o kandydacie na stanowisko: aplikanta referendarskiego, referendarza sądowego oraz asystenta sędziego, a także wzór kwestionariusza tej informacji (DzU nr 220, poz. 16361637)
- minister gospodarki ustalił wykaz uzbrojenia, na obrót którym wymagane jest zezwolenie, składający się z list: eksportowo-tranzytowej oraz importowej (DzU nr 208, poz. 1505) - rozporządzenie ministra nauki i szkolnictwa wyższego o warunkach, jakie muszą być spełnione, by zajęcia dydaktyczne na studiach mogły być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, wzbogacił o się o § 5a. Wynika z niego, że w tym systemie liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych nie może być większa niż 70 proc. ogólnej liczby godzin zajęć dydaktycznych (DzU nr 208, poz. 1506) - zmienione, głównie w części dotyczącej wychowanków rodzin zastępczych, rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej dotyczące udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie (DzU nr 208, poz. 1507) - minister rolnictwa i rozwoju wsi zezwolił na przywóz ptaków domowych towarzyszących podróżnym, w celach niehandlowych, pod warunkiem spełnienia – w związku z zagrożeniem wystąpienia grypy ptaków – określonych warunków. Jednym z nich jest świadectwo weterynaryjne (DzU nr 208, poz. 1508) - rozporządzenie ministra środowiska w sprawie niezbędnego zakresu informacji objętych obowiązkiem przetwarzania w ramach wojewódzkiej i centralnej bazy informacji o korzystaniu ze środowiska oraz sposobie ich prowadzenia (DzU nr 208, poz. 1509) - w niedzielę 27 stycznia przyszłego roku odbędą się przedterminowe wybory: burmistrza Brzeska w województwie małopolskim oraz burmistrza Libiąża w tym samym województwie (DzU nr 221, poz. 16381639) - na podstawie ustawy o udziale RP w systemie informacyjnym Schengen oraz systemie informacji wizowej minister spraw wewnętrznych i administracji wydał rozporządzenie w sprawie sposobu rejestrowania przypadków, w których uzyskano dostęp do danych lub wykorzystano dane w inny sposób przez Krajowy System Informatyczny (DzU nr 221, poz. 1643)
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA