fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Niepełnosprawni

PFRON: wsparcie dla niepełnosprawnych studentów

Nawet 6380 zł dofinansowania do czesnego za pierwszy semestr może dostać niepełnosprawny student
Umożliwia to program Student II. Z pomocy finansowej skorzystać mogą osoby z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, będące studentami studiów magisterskich, doktoranckich, a także uczniami szkół policealnych.
Dotyczy to też studentów uczelni zagranicznych i tych, którzy odbywają staż zawodowy za granicą objęty programem UE. Te osoby mogą liczyć na pomoc w opłaceniu czesnego oraz dodatek na pokrycie kosztów kształcenia takich jak zakwaterowanie czy dojazdy. Studenci mogą otrzymać nawet 6380 zł pomocy za jeden semestr. Muszą przy tym spełniać określone kryterium dochodowe. Im ich dochody są niższe, tym wyższe jest dofinansowanie.
Najwięcej dostaną ci, którzy mieszkając samodzielnie, mają dochód nieprzekraczający 150 proc. najniższego wynagrodzenia – w tym roku jest to 1914 zł, gdyż na potrzeby programu w 2011 r. przyjmuje się, że najniższa płaca wynosi 1276 zł. A w wypadku studentów prowadzących wspólne gospodarstwo domowe z rodziną najwięcej dostaną ci, których dochód na członka rodziny wyniesie 120 proc. najniższego wynagrodzenia, czyli w 2011 r. 1 531,20 zł.
Zainteresowani powinni składać wnioski do 10 października. Właściwy jest tu oddział Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych odpowiadający terytorialnie siedzibie szkoły, a dla studentów uczelni zagranicznych – oddział mazowiecki PFRON. Formularze wniosków mogą znaleźć na www.pfron.org.pl.
Więcej w serwisie:
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA