Akty prawne

Obowiązują od 21 września 2011

GRUNTY
- znowelizowana ustawa o scalaniu i wymianie gruntów (DzU nr 185, poz. 1097); > Czytaj Jedno duże pole zastąpi kilka małych ROŚLINY
- oraz ustawa o ochronie prawnej odmian roślin (DzU nr 186, poz. 1099); > Czytaj Kiedy rolnik nie zapłaci hodowcy SKARB PAŃSTWA - a także ustawa o udzielaniu przez Skarb Państwa wsparcia instytucjom finansowym (DzU nr 186, poz. 1101) ORDERY/ODZNACZENIA - głównie załączników dotyczą zmiany w rozporządzeniach prezydenta RP o nadawaniu orderów i odznaczeń oraz Krzyża Zesłańców Sybiru (DzU nr 186, poz. 1102) WIEŚ - zmieniło się nieco rozporządzenie o pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 (DzU nr 186, poz. 1104); > Czytaj Liczy się termin złożenia wniosku o pomoc IZBY WYTRZEŹWIEŃ - zmodyfikowane rozporządzenie dotyczące pomieszczeń w jednostkach organizacyjnych policji przeznaczonych dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia (DzU nr 186, poz. 1106); > Czytaj Posiłek dla zatrzymanego ZAKWATEROWANIE - na podstawie ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP minister spraw wewnętrznych i administracji wydał rozporządzenie na temat internatów zarządzanych przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych MSWiA (DzU nr 186, poz. 1107); > Czytaj Przydział w internacie SŁUŻBOWE POJAZDY - on jest też autorem rozporządzenia na temat rejestracji pojazdów BOR, policji, ABW, Agencji Wywiadu, CBA, Straży Granicznej, kontroli skarbowej i Służby Celnej (DzU nr 195, poz. 1160); ten akt i niżej wskazany weszły w życie 19 września WYBORY - rozporządzenie ministra infrastruktury w sprawie spisu wyborców dla obwodów głosowania utworzonych na polskich statkach morskich (DzU nr 195, poz. 1159)
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL