fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Nieruchomości

Ewidencja gruntów: Dane o działkach online

geoportal.gov.pl
Takie same informacje o nieruchomościach mają być w rozmaitych ewidencjach. W tej chwili bywa z tym różnie
To na razie propozycja. Zawiera ją projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach (ZSIN). Chodzi o zapewnienie obywatelom, przedsiębiorcom i administracji publicznej pełnej, aktualnej i wiarygodnej informacji o nieruchomościach oraz sprawnego przepływu danych między ewidencją gruntów i budynków a systemem ksiąg wieczystych. Obecnie zdarza się, że informacje dotyczące tych samych nieruchomości zawarte w różnych rejestrach publicznych są ze sobą sprzeczne.
ZSIN będzie się opierał na centralnym repozytorium. Będą w nim przechowywane kopie zbiorów danych ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez 378 ośrodków działających przy starostwach. Zakłada się, że system ten zostanie uruchomiony do końca 2013 r.
Będą z niego korzystać głównie urzędy i instytucje, dla których szczegółowe lub zagregowane informacje o nieruchomościach są niezbędne w bieżącej działalności, takie jak ARiMR, GUS. Centralne repozytorium będzie także narzędziem dla organów nadzoru geodezyjnego i kartograficznego do monitoringu jakości danych ewidencji gruntów i budynków.
ZSIN ma zapewnić ponadto przepływ dokumentów elektronicznych pomiędzy ewidencją gruntów i budynków a systemami ksiąg wieczystych i ewidencji podatkowej nieruchomości. Tak np., kiedy zmieni się właściciel nieruchomości i zostanie to uwidocznione w księdze wieczystej, wydział wieczystoksięgowy sądu rejonowego przekaże informację online do starostwa. W tej chwili wszystko odbywa się na papierze.
Zobacz serwis:
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA