fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

W sądzie i urzędzie

Wymiana informacji o przestępcach w UE

Wymianę informacji o sprawcach przestępstw między państwami Unii koordynować będzie specjalny punkt kontaktowy
To jedno z postanowień nowej ustawy o wymianie informacji z organami ścigania państw członkowskich UE, nad którą prace zakończył parlament.
W Polsce ta komórka koordynacyjna będzie umiejscowiona w Komendzie Głównej Policji. Będzie miała bezpośredni dostęp elektroniczny do wszystkich ważnych baz danych, takich jak PESEL, Krajowy Rejestr Karny czy Centralna Ewidencja Kierowców i Pojazdów.
Ponieważ międzynarodowa policyjna wymiana informacji odbywa się przez Interpol, Europol oraz oficerów łącznikowych, ustawa pozwala na wykorzystanie łączących je struktur na rzecz realizacji zadań punktu kontaktowego.
Dane istotne do wykrywania i ścigania sprawców przestępstw mają być przekazywane między organami ścigania państw UE nawet w ciągu kilku godzin.
Placówka ma też pilnować, by dochowane były unijne standardy wymiany informacji, ochrony prywatności.
etap legislacyjny: trafi do podpisu prezydenta
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA