fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Przepisy podatkowe nie funkcjonują w próżni

Udzielając wiążącej informacji, organy skarbowe powinny, w miarę potrzeb, interpretować przepisy także z innych dziedzin prawa niż podatki
– Podatki nie istnieją w oderwaniu od sytuacji faktycznej, a ta często wymaga analizy ustaw z zakresu prawa pracy, budowlanego, celnego, cywilnego czy rachunkowości – stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, uzasadniając wyrok w sprawie ze skargi spółki Twoja Energia (sygn. III SA/Wa 1737/07).Wystąpiła ona do naczelnika urzędu skarbowego o wyjaśnienie, czy za koszty uzyskania przychodu w CIT może uznać dwukrotnie zwiększony (wynikający z układu zbiorowego pracy) odpis podstawowy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Dowiedziała się, że art. 15 ust. 1 ustawy o CIT na to pozwala.Spółka zadała jednak drugie pytanie: Czy wydatki na świadczenia dla emerytów i rencistów, niegdyś pracowników zakładu, mogą wchodzić w skład odpisu podstawowego tworzącego zakładowy fundusz świadczeń socjalnych? Ponieważ nie padło tu wprost pytanie o podatki, naczelnik urzędu i dyrektor izby skarbowej uchylili się od odpowiedzi.Organy argumentowały, że ustawa o ...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA