fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

Obowiązują od 20 listopada 2007

- Rada Ministrów zdecydowała o utworzeniu Ministerstwa Infrastruktury i zniesieniu ministerstw: Budownictwa, Gospodarki Morskiej, Transportu (DzU nr 216, poz. 1589)
- z kolei prezes Rady Ministrów ustalił szczegółowy zakres działania: ministra-członka Rady Ministrów Zbigniewa Derdziuka oraz następujących 17 ministrów: edukacji narodowej, finansów, gospodarki, infrastruktury, kultury i dziedzictwa narodowego, nauki i szkolnictwa wyższego, obrony narodowej, pracy i polityki społecznej, rolnictwa i rozwoju wsi, rozwoju regionalnego, Skarbu Państwa, sportu i turystyki, sprawiedliwości, spraw wewnętrznych i administracji, spraw zagranicznych, środowiska i zdrowia (DzU nr 216, poz. 1590-1607) Uwaga! Powyższe rozporządzenia weszły w życie 20 listopada, ale z mocą od 16 listopada - swoje rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług niektórym podmiotom minister finansów zaopatrzył w nowy wzór wniosku o zwrot VAT. Jego adresatem jest naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście (DzU nr 204, poz. 1472) - minister gospodarki wprowadził bliźniacze przepisy do trzech rozporządzeń dotyczących: – kwalifikacji wymaganych od osób kierownictwa i dozoru ruchu zakładów górniczych, mierniczego górniczego i geologa górniczego oraz wykazu stanowisk w ruchu zakładu górniczego, które wymagają szczególnych kwalifikacji, – kwalifikacji wymaganych od osób kierownictwa oraz specjalistów wykonujących czynności w zakresie ratownictwa górniczego zatrudnionych w podmiotach zawodowo trudniących się wykonywaniem czynności w zakresie ratownictwa górniczego, – ratownictwa górniczego. Najkrócej mówiąc, wynika z nich, że przepisów tych rozporządzeń nie stosuje się do obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Szwajcarii lub państw członkowskich EFTA – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli w tych państwach kwalifikacje do wykonywania górniczych zawodów regulowanych (DzU nr 204, poz. 1474, 1475 i 1476) - zmienione 23 października rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie wymagań, jakim powinien odpowiadać projekt technologiczny zakładu, w którym ma być prowadzona działalność w zakresie wytwarzania produktów pochodzenia zwierzęcego (DzU nr 204, poz. 1477) - nowe rozporządzenie ministra transportu w sprawie zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi; jest wzór wniosku o przyznanie takiej nagrody (DzU nr 204, poz. 1481)
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA