fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Orzecznictwo

Wyjście z funduszu inwestycyjnego z PIT od całego przychodu

Fotorzepa, MW Michał Walczak
Fiskus nie zgadza się na pomniejszenie wynagrodzenia ze zbycia otrzymanych w spadku jednostek uczestnictwa o koszty ich nabycia
Stanowisko urzędów skarbowych powoduje, że spadkobierca musi zapłacić podatek nawet mimo straty na całej transakcji. Niekorzystna dla podatników jest też większość wyroków. Tak jak ten wydany 11 sierpnia przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (sygn. III SA/Wa 703/11).
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych zapytało o zasady rozliczania wynagrodzenia uzyskanego z tytułu umorzenia jednostek uczestnictwa nabytych przez dziedziczenie. Z ustawy o PIT wynika, że jest płatnikiem, musi więc pobrać 19-proc. podatek i odprowadzić go do urzędu. Zdaniem TFI przychód z umorzenia można pomniejszyć o wartość jednostek w dacie ich nabycia w drodze spadku.
Warszawska Izba Skarbowa uznała, że jest to niemożliwe, gdyż spadkobierca nie poczynił wydatków na nabycie jednostek, które mogą być kosztem uzyskania przychodów. Nie doszło bowiem do uszczuplenia jego majątku o kwotę stanowiącą równowartość jednostek uczestnictwa w funduszu. Przychód można pomniejszyć jedynie o ewentualne opłaty manipulacyjne pobrane przez fundusz z tytułu realizacji zlecenia wykupu.
Sąd zgodził się ze stanowiskiem fiskusa. Podkreślił, że taki sposób rozliczania przychodów jest dolegliwy dla podatników, ale wynika z przepisów.
Niekorzystny dla spadkobierców wycofujących się z funduszu inwestycyjnego był również wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego (sygn. II FSK 1623/07).
Zdarzają się jednak też pozytywne dla podatników orzeczenia, chociażby wyrok warszawskiego WSA sygn.III SA/Wa 821/11). Podkreślono w nim, że na spadkobiercę przechodzą przewidziane w przepisach prawa majątkowe spadkodawcy. Należy do  nich także prawo do pomniejszenia przychodu o koszty poniesione przez spadkodawcę na nabycie jednostek uczestnictwa, które są następnie wykupywane przez fundusz.
Sądy na razie nie mogą się zdecydować, jak interpretować przepisy o rozliczaniu przychodów ze zbycia otrzymanych w spadku jednostek uczestnictwa w funduszu - komentuje Adam Mariański, adwokat w kancelarii Brzezińska, Narolski, Mariański Adwokaci.  Trudno jednak uznać stanowisko fiskusa za prawidłowe.
Argumentuje, że cały przychód nie jest przecież przysporzeniem majątkowym, gdyż wcześniej niezbędne były wydatki na nabycie jednostek. Poza tym na inwestycji można ponieść stratę.
- Z interpretacji organów skarbowych wynika natomiast, że jeśli spadkodawca kupił za 100, a spadkobierca sprzedał za 80, to powinien zapłacić jeszcze  19-proc. podatek od tych 80 - zwraca uwagę mec. Mariański.
Przypomnijmy, że zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 38 ustawy o PIT, wydatki na nabycie jednostek uczestnictwa w funduszach kapitałowych są kosztem uzyskania przychodów w momencie ich odkupienia. Urzędy uważają jednak, że przepis ten można zastosować tylko wówczas, gdy jednostki zbywa ta sama osoba, która je nabyła.
Zobacz serwis:
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA