fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Budowa i remont

Kto dopilnuje twojej budowy

Fotorzepa, Jak Jakub Ostałowski
Do czego jest potrzebny kierownik budowy oraz inspektor nadzoru, gdy budujesz dom? Kto poniesie odpowiedzialność, jeśli budynek jednorodzinny nie będzie zgodny z projektem?
Powinności kierownika budowy oraz inspektora nadzoru inwestorskiego w procesie budowlanym są zupełnie inne. Kierownik budowy to osoba odpowiedzialna za zarządzanie całym procesem realizacji budowy.
• – Podstawowym zadaniem kierownika budowy jest zapewnienie bezpieczeństwa realizowanej konstrukcji budynku oraz bezpieczeństwa pracowników na budowie poprzez właściwą organizację prac budowlanych – wyjaśnia Iwona Dawid z zielonogórskiej pracowni projektowej Forum.
Bożena Czarnecka z Pracowni Projektowej Piramida z Krapkowic podkreśla, że to do zadań kierownika budowy należy przede wszystkim kontrolowanie, czy obiekt jest realizowany zgodnie z projektem. Kierownik budowy wypełnia także dziennik budowy – dodaje Bożena Czarnecka.
• Inwestorzy powołują kierownika budowy, gdy składają zawiadomienie o terminie rozpoczęcia budowy. Kierownikiem budowy może być osoba, która ma stosowne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi.
– Zazwyczaj kierownikiem budowy jest konstruktor bądź architekt, ponieważ te osoby najlepiej znają swój projekt i wiedzą, na co zwrócić szczególną uwagę przy jego realizacji – twierdzi Ryszard Babik z Pracowni Projektowej Arco z Nowej Rudy.
• Na dalszym etapie budowy wyznaczani są kierownicy branżowi, którzy mają uprawnienia do wykonywania na przykład instalacji sanitarnych czy elektrycznych. Ze względu na zakres odpowiedzialności kompetencje tych specjalistów są bardzo istotne.
– Według prawa budowlanego nadzór nad tymi instalacjami powinny mieć osoby posiadające uprawnienia sanitarne lub elektryczne budowlane nadane przez wojewodę bądź przez organ samorządowy – Izbę Inżynierów Budownictwa – dodaje Ryszard Babik.
• O zakresie obowiązków kierownika budowy mówią artykuły 21 i 22 ust. Prawo Budowlane. Kierownik budowy sprawdza prawidłowość wykonywania robót pod kątem technicznym, prowadzi dokumentację budowy, pilnuje wykonywania poszczególnych prac w terminie oraz dba o bezpieczeństwo pracy.
Każdy inwestor indywidualnie ustala, jak często kierownik budowy ma być na miejscu. – Należy pamiętać o tym, że pewne etapy budowy wpływają na bezpieczeństwo pracy (szczególnie, jeśli skutków ewentualnych niedopatrzeń nie widać po zamknięciu etapu) i wtedy kierownik musi być dostępny na miejscu – mówi Ryszard Babik. – Jednak bez względu na to, czy kierownik jest obecny czy nie, odpowiada za wszystkich ludzi i wydarzenia na budowie – podkreśla Ryszard Babik.
Rola kierownika budowy nie ogranicza się tylko do realizacji cyklu budowy. – Odpowiedzialność kierownika budowy nie kończy się na podpisaniu oświadczenia, że obiekt został zrealizowany zgodnie z projektem, wszelkimi normami i procedurami, ale trwa dopóki budynek istnieje – podkreśla Bożena Czarnecka.
• Jak znaleźć solidnego kierownika budowy? – Pełną bazę osób uprawnionych do pełnienia funkcji kierownika budowy z danego terenu posiada lokalna Izba Inżynierów Budownictwa – podpowiada Ryszard Babik. – Inwestor może więc tam rozpocząć poszukiwania, gdy nie ma innych rekomendacji lub chciałby zasięgnąć więcej informacji o specjalistach – dodaje.
• A jaka role ma do spełnienia inspektor nadzoru inwestorskiego? Jest współodpowiedzialny za cały cykl budowlany. Reprezentuje interesy i wspomaga inwestora na budowie. Funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego może pełnić tylko osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia i wiedzę techniczną.
– Inspektor nadzoru inwestorskiego może być osobą doradczą, która pomoże dokonywać właściwych wyborów w trakcie realizacji budowy – mówi Iwona Dawid. Zazwyczaj inwestor nie ma obowiązku powoływania inspektora nadzoru. Warto jednak pomyśleć o takim rozwiązaniu, szczególnie, jeśli inwestor rzadko może przyjeżdżać na budowę osobiście. – Inwestor jest wtedy spokojniejszy i ma poczucie, że budowa jest jeszcze lepiej pilnowana: zarówno przez inspektora nadzoru, jak i kierownika budowy – twierdzi Bożena Czarnecka.
• Jakie jeszcze korzyści dla inwestora wynikają z zatrudnienia inspektora nadzoru inwestorskiego? – Doświadczony inspektor nadzoru inwestorskiego, z praktyką na budowie, może pomóc uniknąć niewłaściwych decyzji i rozwiązań na etapie budowy, a tym samym niepotrzebnych dodatkowych kosztów – przekonuje Iwona Dawid. – Zatrudnienie inspektora nadzoru inwestorskiego, zwłaszcza dla osób mniej doświadczonych w zakresie prac budowlanych, może okazać się szczególnie opłacalne, mimo kosztów związanych z jego wynagrodzeniem.
źródło: Silka Ytong
Warto wiedzieć
• Ta sama osoba nie może pełnić funkcji nadzoru inwestorskiego i kierownika budowy.
• Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo nadzorować prace kierownika budowy oraz wykonawcy robót w czasie całego procesu budowlanego.
• Za cały cykl budowlany odpowiedzialny jest kierownik budowy oraz, jeśli jest powołany, inspektor nadzoru inwestorskiego. Nie należy jednak zapominać o roli samego inwestora.
• Inwestor powinien pamiętać o swojej odpowiedzialności za dobrą organizację budowy.
źródło: Silka Ytong
Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA