fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatki

Wystarczy meldunek na rok

Dochody ze sprzedaży mieszkań i domów nabytych po 1 stycznia 2007 r. są zwolnione z PIT, jeżeli sprzedający był tam zameldowany na pobyt stały co najmniej przez 12 miesięcy
Dotyczy to również mieszkań spółdzielczych, których status został przekształcony z lokatorskiego na własnościowy, a także lokatorskich, do których prawo zostało przekształcone we własność.
Czytelnik jest członkiem spółdzielni od 18 lat. W styczniu tego roku zmienił prawo do mieszkania z lokatorskiego na spółdzielcze własnościowe. Nie otrzymał aktu notarialnego, tylko umowę o przekształcenie. W tym roku chce sprzedać to mieszkanie i kupić nowe, mniejsze. Pyta, czy będzie musiał zapłacić podatek od różnicy między kwotą uzyskaną za sprzedaży starego mieszkania a tą, którą wydał na kupno nowego. Różnica będzie wynosiła ok. 30 tys. zł. Przeczytał w jednej z gazet, że od stycznia 2007 r. weszły w życie nowe przepisy w tej sprawie, według których, aby nie płacić podatku od sprzedaży, trzeba być zameldowanym w tym lokalu przez 12 miesięcy, i że dotyczy to sytuacji, gdy nabyło się mieszkanie na podstawie aktu notarialnego, a on go nie ma. Jeśli do przekształcenia spółdzielczego lokatorskiego prawa do mieszkania w prawo własnościowe doszło po 1 stycznia tego roku, to dla uwolnienia się od podatku wystarczy 12-miesięczne zameldowanie w tym mieszkaniu na pobyt stały przed datą zbycia (art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).
Powstała kontrowersja, czy do tego okresu zalicza się także czas sprzed nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, czy tylko po przekształceniu. Korzystne dla podatników wyjaśnienie tej wątpliwości znalazło się w decyzji Izby Skarbowej w Szczecinie z 15 października 2007 r. (nr DPB-2.35-416003-19/07). Izba uznała, że do okresu zameldowania w sprzedawanym lokum uwalniającego od podatku liczy się także okres, gdy sprzedający nie był jeszcze właścicielem mieszkania, a więc okres sprzed przekształcenia. To samo trzeba odnieść do przekształcenia prawa lokatorskiego w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Sposób wydatkowania pieniędzy ze sprzedaży mieszkania, jeśli jego własność lub spółdzielcze własnościowe prawo do niego zostało nabyte po 1 stycznia 2007 r., jest bez znaczenia. Inaczej niż w wypadku mieszkań i domów nabytych przed 1 stycznia 2007 r. – nie uwalnia od podatku przeznaczenie ich na cele mieszkaniowe. W razie sprzedaży mieszkania, którego status został przekształcony z lokatorskiego na własnościowy, nie będzie też wchodził w rachubę żaden inny podatek (podatek od czynności cywilnoprawnych płaci nabywca). Bezpodstawne są obawy czytelnika, że nabycie sprzedawanego mieszkania musiało nastąpić w formie aktu notarialnego. Nie dotyczy to bowiem przekształcenia prawa lokatorskiego we własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu. Według obowiązującego do 31 lipca 2007 r. art. 111 ustawy z 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, który normował to przekształcenie, umowa ze spółdzielnią o przekształcenie musiała mieć formę pisemną; akt notarialny nie był potrzebny. W formie aktu notarialnego musi być natomiast spisana umowa sprzedaży tego mieszkania osobie trzeciej.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA