fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

Obowiązują od 18 listopada 2007

NASIENNICTWO
- znowelizowana 5 września ustawa o nasiennictwie (DzU nr 191, poz. 1362); pisaliśmy o niej w teście „Czosnek i rabarbar także z nasion” - akt wykonawczy do tej ustawy, tj. rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi, a ściślej mówiąc dwa załączniki do niego. Oba wymieniają gatunki roślin, dla których badanie OWT przeprowadza się (pierwszy załącznik) według wytycznych UPOV oraz (drugi) według metodyk CPVO (DzU nr 204, poz. 1478)
SEKTOR ELEKTROENERGETYCZNY - nowa ustawa o zasadach nabywania od Skarbu Państwa akcji w procesie konsolidacji spółek sektora elektroenergetycznego; reguluje ona zasady nieodpłatnego nabywania akcji przez uprawnionych pracowników lub ich spadkobierców oraz zamiany akcji posiadanych przez uprawnionych akcjonariuszy lub zamiany prawa do ekwiwalentu w związku z procesem konsolidacji spółek tego sektora (DzU nr 191, poz. 1367) REPRESJONOWANI - znowelizowana 19 września ustawa o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego (DzU nr 191, poz. 1372);
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA