fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

ZUS

ZUS: Późniejsza wypłata nie zwalnia ze składek na FP

Fakt, że zleceniobiorca otrzyma wynagrodzenie po miesiącu od rozwiązania umowy, nie ma żadnego znaczenia. Gdy jest ono wyższe niż minimalna pensja, należność na Fundusz Pracy musi być naliczona
- Umowa-zlecenie, z której zgłosiliśmy zleceniobiorcę do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego, trwała od 2 stycznia z miesięcznym wynagrodzeniem 1000 zł. Z końcem maja umowa została zakończona, a zleceniobiorca – wyrejestrowany z ubezpieczeń.
Jednak wynagrodzenie za kwiecień i maj w wysokości 2000 zł będzie wypłacone pod koniec czerwca. Od 1 czerwca ta osoba jest zatrudniona na umowę o pracę w innej firmie. Czy w takiej sytuacji od wynagrodzenia ze zlecenia naliczamy składkę na Fundusz Pracy? – pyta czytelnik.
Tak, bo suma wypłacana w czerwcu ze zlecenia jest wyższa niż minimalne wynagrodzenie, a zleceniobiorca z tej umowy podlegał obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym.
Oczywiście rozliczenie należnych składek na ubezpieczenia społeczne powinno nastąpić w raporcie ZUS RCA z kodem 30 00 xx, bo wynagrodzenie jest wypłacane w następnym miesiącu po wyrejestrowaniu zleceniobiorcy z ubezpieczeń.
Na obowiązek opłacania składki na FP nie ma wpływu to, jakim ubezpieczeniom podlega zleceniobiorca w czerwcu. Znaczenie ma bowiem w tym wypadku to, że ze zlecenia zleceniobiorca podlegał obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym i wypłacone mu wynagrodzenie było wyższe od minimalnej płacy.
Obowiązkowe składki na FP opłacają pracodawcy oraz inne jednostki organizacyjne m.in. za osoby wykonujące pracę na podstawie umowy-zlecenia. Taki obowiązek wynika z art. 104 ust. 1 pkt 1 lit. c) ustawy z 20 kwietnia 2004 o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (DzU z 2008 r. nr 69, poz. 415 ze zm.).
Płatnik (pracodawca lub jednostka organizacyjna) musi go realizować za zleceniobiorcę, gdy spełnione są dwa warunki:
- zleceniobiorca z umowy-zlecenia podlega obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym,
- podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tego kontraktu jest równa co najmniej minimalnemu wynagrodzeniu.
W przypadku zleceń przeliczenia wynagrodzenia na okres miesiąca dokonujemy tylko wówczas, gdy wynagrodzenie jest ustalone w stawce miesięcznej a umowa rozpoczyna lub kończy się w trakcie miesiąca.
Wtedy, aby ustalić, czy istnieje obowiązek opłacania składki na FP, określamy, jakie wynagrodzenie uzyskałby zleceniobiorca, gdyby wykonywał umowę przez cały miesiąc. Gdyby wynik był równy co najmniej minimalnemu wynagrodzeniu, składkę na FP musimy zapłacić.
Nie przeliczamy podstawy wymiaru, gdy wynagrodzenie w umowie-zleceniu zostało ustalone w inny sposób niż w stawce miesięcznej, a więc np. w stawce godzinowej lub akordowej.
Wówczas o obowiązku opłacania składki na FP za zleceniobiorcę decyduje wysokość osiągniętego przez niego przychodu. Gdy w danym miesiącu jego poziom jest co najmniej równy kwocie minimalnego wynagrodzenia (w 2011 r. 1386 zł), musimy odprowadzić za tego zleceniobiorcę składki na FP.
Zobacz:
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA