fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Płace

Płaca: jak ją ustalić za zabiegi fizjoterapeutyczne

www.sxc.hu
Wynagrodzenie za czas zwolnienia od pracy dla niepełnosprawnego szacujemy jak ekwiwalent urlopowy. Niepotrzebne są więc żadne działania, gdy zatrudniony ma stałą pensję
- Pracownik uzyskał od pracodawcy zgodę na zwolnienie od pracy w celu wykonania zabiegów fizjoterapeutycznych od 4 do 15 kwietnia 2011 w godzinach 10 – 13. W sumie nieobecność z tego powodu trwała 30 godzin. Zgodnie z ustawą o rehabilitacji wynagrodzenie za czas takiej nieobecności oblicza się jak ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy. Zakład ustalił wynagrodzenie za kwiecień według rachunków:
- wynagrodzenie za dni przepracowane
2000 zł pensji zasadniczej  160 godzin wymiaru w kwietniu = 12,50 zł
12,50 zł x 30 godzin nieprzepracowanych w związku ze zwolnieniem = 375 zł
2000 zł – 375 zł =1625 zł
- wynagrodzenie za zwolnienia od pracy
(2000 zł : 21) : 8 godzin normy dobowej = 11,90 zł
11,90 zł x 30 godzin = 357 zł
- łączne wynagrodzenie za  kwiecień 1625 zł + 357 zł = 1982 zł
Czy prawidłowo? – pyta czytelnik.
Nie. Firma niepoprawnie rozliczyła wynagrodzenie przysługujące wskazanemu pracownikowi za kwiecień 2011.

Przyczyna błędów

Pierwszy błąd polegał na  tym, że pracodawca ustalił odrębnie wynagrodzenie za  dni przepracowane w tym miesiącu (tzw. częściowe) i osobno pensję za zwolnienie od pracy na  udział w zabiegach fizjoterapeutycznych.
Wynagrodzenie częściowe szacujemy bowiem m.in. wtedy, gdy przez część miesiąca zatrudniony był nieobecny w pracy z innych przyczyn niż niedyspozycja zasiłkowa i za czas tej absencji nie zachował prawa do  wynagrodzenia.
Niepełnosprawnemu w  stopniu znacznym lub umiarkowanym należy się płatne zwolnienie od pracy m.in. w celu wykonania badań specjalistycznych, zabiegów leczniczych lub usprawniających, jeśli nie da się ich przeprowadzić poza czasem pracy. Za czas takich nieobecności otrzymuje wynagrodzenie szacowane jak pieniężny ekwiwalent za niewykorzystany w naturze urlop wypoczynkowy.
Tak wynika z art. 20 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z 27 sierpnia 1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (DzU z 2010 r. nr 214, poz. 1407 ze zm.). Nie było zatem uzasadnionych podstaw do kalkulacji wynagrodzenia częściowego za  kwiecień 2011.
Dzieje się tak dlatego, że wskazany pracownik otrzymuje wyłącznie pensję zasadniczą w stałej stawce miesięcznej. W miesiącu, kiedy korzysta on ze zwolnienia od pracy na udział w zabiegach fizjoterapeutycznych, przysługuje mu zatem pensja zasadnicza w stałej stawce miesięcznej należnej za ten miesiąc, czyli 2000 zł brutto miesięcznie, bez żadnych przeliczeń.
 
Zobacz serwisy:
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA