fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Kadry

Ciężarna nie może pracować po godzinach

Jestem kierownikiem produkcji. Czy będąc w ciąży, mogę pracować dłużej niż osiem godzin? Mnie by to nie przeszkadzało, ale chcę wiedzieć, czy jest to zgodne z prawem?
Nie, bo art. 178 § 1 kodeksu pracy przewiduje zakaz zatrudniania kobiet w ciąży w godzinach nadliczbowych. Jest to zakaz bezwzględny, którego nie uchyla zgoda pracownicy na dłuższą pracę. Dotyczy podwładnych podczas całego okresu ciąży, niezależnie od zajmowanego stanowiska.
Pracodawca zatrudniający w godzinach nadliczbowych wbrew temu zakazowi popełnia wykroczenie, narażając się na grzywnę od 1 tys. do 30 tys. zł (art. 281 pkt 5 k.p.). Musi się też liczyć z tym, że kobieta odmówi pracy po godzinach, bo ma do tego prawo i nie może z tego powodu ponosić konsekwencji.
Pracownica z pytania pracuje na stanowisku kierownika działu produkcji, czyli jest kierownikiem wyodrębnionej komórki organizacyjnej. Takich pracowników dotyczy wprawdzie wyjątek od jednej z reguł odnoszących się nadgodzin, lecz jest to jedynie odstępstwo od zasady wynagradzania pracy nadliczbowej dodatkiem (art. 1514 § 1 k.p.). Odrębna regulacja wynagradzania takiej pracy obejmuje pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy oraz kierowników wyodrębnionych komórek organizacyjnych (działów, wydziałów, warsztatów, laboratoriów).
Istotne jest przy tym „wyodrębnienie” danej jednostki w strukturze organizacyjnej zakładu, co powinno znaleźć odzwierciedlenie w aktach organizacyjnych, układzie zbiorowym, regulaminie organizacyjnym lub np. uchwale zarządu. Nazwa, liczba zatrudnionych pracowników, rodzaj powierzonych zadań nie mają znaczenia.
Pracownicy zarządzający mogą być zatrudniani w razie konieczności poza normalnymi godzinami pracy bez prawa zarówno do oddzielnego, dodatkowego wynagrodzenia za te godziny, jak i do normalnego wynagrodzenia. Inaczej niż pracownikom zarządzającym kierownikom wyodrębnionych komórek organizacyjnych przysługuje wynagrodzenie i dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych. Dotyczy to jednak tylko niedziel i świąt, i tylko wtedy, gdy za pracę w tym dniu nie otrzymali innego dnia wolnego.
Art. 1514 k.p. to wyjątek jedynie od art. 1511 k.p. Pozostałe przepisy o pracy w nadgodzinach mają zastosowanie wobec pracowników na stanowiskach kierowniczych. Są to przepisy określające przesłanki zlecania pracy ponadwymiarowej, ograniczenia czasowe i podmiotowe tej pracy (w stosunku do kobiet w ciąży, niepełnosprawnych, opiekujących się małymi dziećmi, zatrudnionych na stanowiskach z przekroczeniem najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia).
Zobacz więcej w serwisie:
 
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA