fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Zadania

Nowy kod stypendystów

Fotorzepa, Radek Pasterski RP Radek Pasterski
Rada rodziców nie opiniuje już szkolnego zestawu podręczników ani programów nauczania
Do 15 czerwca dyrektor szkoły musi podać do publicznej wiadomości zestaw podręczników, który będzie obowiązywać od początku następnego roku szkolnego. Zobowiązuje go do tego ustawa o systemie oświaty.
Zgodnie z prawem zestaw nie musi być zaopiniowany przez radę rodziców. Grzegorz Żurawski, rzecznik Ministerstwa Edukacji Narodowej, dodaje jednak, iż rada może go zaopiniować, pod warunkiem że wystąpi z takim wnioskiem do dyrektora. Lista podręczników obowiązujących w danej szkole powinna być wywieszona w miejscu dostępnym dla uczniów i ich rodziców, np. na tablicy ogłoszeń.
Od ubiegłego roku szkolnego nie ma już obowiązku informowania o szkolnym zestawie programów nauczania. Nie opiniuje go także rada rodziców. Zgodnie z art. 22a pkt 2 ustawy o systemie oświaty dyrektor dopuszcza do użytku w danej szkole przedstawiony przez nauczyciela program jedynie po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.
Ze względu na tryb pracy szkoły nauczyciel powinien wybrać program nauczania do końca roku szkolnego poprzedzającego ten, w którym wybrany program będzie realizowany. Może go opracować samodzielnie lub we współpracy z innymi nauczycielami. Powinien w nim zawrzeć m.in. uszczegółowione cele przewidziane w podstawie programowej, koncepcję kształcenia, metody i formy pracy. Może też przedstawić program opracowany przez innego autora, jeśli najlepiej odpowiada on potrzebom uczniów. Nauczyciele klas, w których obowiązuje tzw. stara podstawa programowa, mogą wybierać programy z wykazu dopuszczonych przez MEN.
– Taki program również wymaga dopuszczenia do użytku w danej szkole przez jej dyrektora – podkreśla Żurawski.
To dyrektor jest odpowiedzialny za umieszczenie w programie całości podstawy programowej.
Zobacz więcej w serwisie:
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA