fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Rodzina

Opiekunowie zastępczy będą się uczyć na koszt powiatu

Fotorzepa, Raf Rafał Guz
Osoby przygotowujące się do roli opiekunów zastępczych przejdą specjalne kursy. Obejmą elementy prawa rodzinnego, pedagogiki, psychologii
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przygotowało pakiet rozporządzeń do przyjętej przez Sejm ustawy o wspieraniu rodziny w systemie pieczy zastępczej. W jej myśl odebranie dziecka opiekunom biologicznym będzie możliwe dopiero po wyczerpaniu wszystkich sposobów ich wsparcia. W ostateczności dziecko trafi do organizowanej przez powiat rodziny zastępczej: spokrewnionej, zawodowej lub niezawodowej.
Pierwszy projekt rozporządzenia określa zasady szkolenia, które przygotuje chętnych do roli rodziców zastępczych. Organizacją pieczy zastępczej zajmie się powiat, który zapewni zainteresowanym minimum 40-godzinne kursy. Zajęcia obejmą elementy prawa rodzinnego, pedagogiki, psychologii rozwojowej i wychowawczej. Kursanci odbędą też dziesięciogodzinny staż w rodzinie zastępczej.
Drugi projekt rozporządzenia dotyczy instytucjonalnej pieczy zastępczej przeznaczonej dla dzieci z rodzin patologicznych i potrzebujących pomocy w kryzysowych sytuacjach. W jej skład wejdą placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez powiaty, regionalne placówki opiekuńczo-wychowawcze organizowane przez województwa i interwencyjne ośrodki preadopcyjne. Do pierwszego rodzaju ośrodków dziecko skieruje powiat po orzeczeniu sądu o takiej konieczności. Do regionalnej placówki opiekuńczo-wychowawczej, przeznaczonej dla dzieci z gorszym stanem zdrowia, skierowanie wyda samorząd województwa na wniosek powiatu.
Niedopuszczalne będzie rozdzielanie rodzeństwa.
We wszystkich placówkach mają być zatrudnione pielęgniarki i opiekunowie dziecięcy. Wczoraj Helsińska Fundacja Praw Człowieka wystąpiła do marszałka Sejmu o wyeliminowanie z ustawy zapisów zabraniających homoseksualistom pełnienia funkcji rodziców zastępczych. Taki zapis do projektu ustawy wprowadził Senat.
Czytaj też:
 
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA