Akty prawne

Dziennik Ustaw nr 197 z 25 października 2007

Rozporządzenia Rady Ministrów (poz. 1426 – 1427) z 3 i 9 października, zmieniające rozporządzenia w sprawie:
• planowania i finansowania zadań wykonywanych w ramach przygotowań obronnych państwa przez organy administracji rządowej i organy samorządu terytorialnego, • przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu w niektórych spółkach handlowych; oba wejdą w życie 9 listopada.
Rozporządzenia ministrów (poz. 1428 – 1437): • finansów z 10 października zmieniające rozporządzenie w sprawie odraczania terminów płatności należności celnych; od 9 listopada, • gospodarki, dwa z 10 i jedno z 12 października, w sprawie: – bezpieczeństwa i higieny pracy przy wytwarzaniu i przerobie arsenu oraz jego związków, – bezpieczeństwa i higieny pracy przy wytwarzaniu, przerobie oraz stosowaniu chromu i jego związków, – wymagań, którym powinny odpowiadać naczynia wyszynkowe, oraz zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych; wszystkie od 9 listopada, • obrony narodowej z 9 października w sprawie zasad i trybu powierzania mienia funkcjonariuszom Służby Kontrwywiadu Wojskowego; od 9 listopada, • rolnictwa i rozwoju wsi z 5 października zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych norm; od 9 listopada, • spraw wewnętrznych i administracji z 4 października w sprawie utworzenia strzeżonego ośrodka dla cudzoziemców wBiałymstoku; od 1 stycznia 2008 r., • transportu, z 4, 5 i 11 października, zmieniające rozporządzenia w sprawie: – wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami, – wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy – Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków; oba od 9 listopada, – warunków wynagradzania egzaminatorów przeprowadzających egzaminy kandydatów na kierowców i kierowców; od 1 stycznia 2008 r. Zobacz też treść Dz.U. nr 197
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL