Budowa zakończona, trzeba płacić daninę

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy | Mimo że przedsiębiorca wykorzystuje w działalności tylko część nowo wybudowanego budynku, powinien płacić podatek od całej jego powierzchni, a nie tylko zajętej na cele firmy
Obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po tym, w którym wystąpiły okoliczności uzasadniające jego powstanie. Jeśli okolicznością taką jest istnienie budowli albo budynku lub ich części, obowiązek podatkowy powstaje 1 stycznia roku następującego po tym, w którym budowa została zakończona albo w którym rozpoczęto użytkowanie budowli lub budynku albo ich części przed ich ostatecznym wykończeniem.Wystarczy zatem, że w danym roku rozpoczniemy prowadzenie działalności w budynku, nawet bez jego formalnego odbioru, a będzie to skutkowało opodatkowaniem budynku od początku roku następnego.O zakończeniu budowy można mówić, gdy obiekt budowlany odpowiada warunkom, jakie przewiduje prawo budowlane w odniesieniu do budowy legalnej przy zawiadomieniu organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy. Stwierdził tak Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 20 czerwca 1996 r. (SA/Wr 2735/95). Zdaniem sądu ...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL