fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Spadki i darowizny

Darowizna: podział majątku po rozwodzie

Fotorzepa, Szymon Łaszewski
Jestem po rozwodzie, ale nie zrobiliśmy jeszcze z mężem podziału majątku. W trakcie trwania małżeństwa otrzymaliśmy grunt rolny jako darowiznę od teściowej. W chwili obecnej były mąż stworzył tam swoje siedlisko i wybudował budynek ok 20 m2, w którym zamieszkuje. Jest to dozwolone prawem ponieważ nie ma on żadnego innego miejsca zamieszkania. Jakie mam swoje prawa do tego gruntu w tej sytuacji? - pyta czytelniczka
Jeżeli teściowa przepisała darowiznę na czytelniczkę i jej męża w trakcie trwania małżeństwa i obydwoje widnieją w akcie notarialnym, darowizna ta jest ich wspólnym majątkiem. W związku z tym zarówno czytelniczce jak i jej mężowi przysługuje podział darowanego gruntu w równych częściach. Jeżeli jednak teściowa darowiznę przepisała tylko na syna, to w takim przypadku grunt ten jest odrębnym majątkiem męża w myśl art. 33 ust. 2 kodeksu rodzinnego i nie przysługują jej do niego żadne prawa. Zatem jeśli obdarowani zostali obydwoje małżonkowie, to w przypadku podziału majątku mogą oni uzgodnić pomiędzy sobą, w jaki sposób chcą go podzielić i na tej podstawie sporządzić umowę o jego podziale. W przypadku nieruchomości musi ona zostać zawarta w formie notarialnej.
Drugą możliwością, stosowaną zazwyczaj w przypadku, gdy małżonkowie nie mogą dojść do porozumienia w kwestii podziału majątku jest wystąpienie do sądu z wnioskiem o jego podział. Bez względu na wartość dzielonego majątku, sądem pierwszej instancji będzie sąd rejonowy, właściwy ze względu na miejsce położenia majątku. We wniosku należy określić miejsce jego położenia, powierzchnię, zabudowania, przeznaczenie, podać dane geodezyjne z ewidencji gruntów oraz dołączyć wypisy z ksiąg wieczystych. Podział majątku (zarówno sądowy, jak i umowny) jest możliwy z chwilą, kiedy ustaje wspólność majątkową. Ta natomiast ma miejsce w przypadku rozwodu z chwilą uprawomocnienie się wyroku orzekającego o nim. W przypadku nieruchomości sąd może dokonać podziału w naturze, jeżeli taka techniczna możliwość istnieje, może przyznać nieruchomości jednemu z małżonków na wyłączną własność z jednoczesnym obowiązkiem spłaty na rzecz drugiego małżonka, ale może także nakazać sprzedaż majątku i podział sumy uzyskanej ze sprzedaży. Z pytania czytelniczki wnioskuję, iż siedlisko, które wybudował mąż powstało po orzeczeniu rozwodu, a zatem już w trakcie trwania rozdzielności majątkowej. W związku z tym przy podziale majątku sąd będzie brał pod uwagę nierówne udziały małżonków w majątku wspólnym oraz to, jakie zostały poczynione wydatki, nakłady i inne świadczenia z majątku wspólnego na rzecz majątku osobistego lub odwrotnie. Więcej w serwisie: Prawo dla Ciebie » Spadki i darowizny » Darowizny Zobacz też poradnik: Podział majątku wspólnego po rozwodzie lub intercyzie
Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA