fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

Dziennik Ustaw nr 193 z 19 października 2007

Rozporządzenia ministrów (poz. 1396 – 1400):
- finansów z 16 października w sprawie przyznania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa tymczasowej akredytacji jako agencji płatniczej, w zakresie uruchamiania środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji oraz Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich; weszło w życie 19 października;
- rolnictwa i rozwoju wsi z 17 października w sprawie warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013; od 19 października,
- rozwoju regionalnego, dwa z 11 października, w sprawie udzielania:
- pomocy na usługi doradcze dla mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców w ramach regionalnych programów operacyjnych,
- regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych; oba od 3 listopada,
- transportu z 16 października zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminu dla kandydatów na doradców i dla doradców do spraw bezpieczeństwa przewozu koleją towarów niebezpiecznych; od 27 października.
Zobacz też treść DZ. U. nr 193
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA