fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Nieruchomości

Nie czynsz‚ tylko zaliczka

Właściciele mieszkania nie płacą czynszu‚ lecz opłaty za swoje mieszkanie oraz koszty zarządu nieruchomością wspólną. To oni także decydują, czy chcą płacić więcej
Podwyżki ustalają sami właściciele. Robią to w swoich uchwałach. Głosuje się udziałami w nieruchomości wspólnej. Im właściciel ma większy udział, tym więcej głosów mu przysługuje. Tak jest w dużych wspólnotach mieszkaniowych (powyżej siedmiu lokali) oraz w małych, które rządzą się ustawą o własności lokali. Przegłosowani właściciele nie zawsze są zadowoleni z podjętych uchwał.
Każdy właściciel lokalu ma prawo zakwestionować niezgodność uchwały ustalającej wysokość zaliczki w sądzie na podstawie art. 25 ustawy o własności lokali, zarzucając niezgodność z przepisami lub umową właścicieli lokali zlecającą zarząd, a także z zasadami prawidłowego zarządzania nieruchomością wspólną lub wykazać inne naruszenie swoich interesów.
Uwaga! Zdarza się, że zarząd sam podnosi wysokość miesięcznych zaliczek. Nie ma jednak do tego prawa, ponieważ są to czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu. Może najwyżej zaproponować właścicielom, aby podjęli uchwałę, że należy wpłacać więcej niż dotychczas.
Właściciele mogą takiej uchwały nie podjąć. Jeśli natomiast ustalą za niską kwotę, później prawdopodobnie będą musieli dopłacać.
Każdy właściciel płaci rachunki, które pokrywają dwa rodzaje kosztów (kwestie te reguluje ustawa o własności lokali):? utrzymania (także remontów) lokalu będącego jego własnością oraz pełne koszty dostaw do mieszkania mediów, czyli energii‚ wody‚ gazu itp. Mogą się z nich rozliczać bezpośrednio z dostawcami lub za pośrednictwem zarządcy bądź zarządu (wtedy powinni im za to dodatkowo zapłacić),? zarządu nieruchomością wspólną (patrz ramka).
Zarząd wspólnoty nie może sam podnosić wysokości miesięcznych zaliczek bez uprzedniej uchwały właścicieli
Koszty utrzymania nieruchomości wspólnej płaci się w formie zaliczki przez cały rok kalendarzowy, a po jego zakończeniu każdy właściciel powinien otrzymać od zarządu pisemną informację, ile wpłacił na pokrycie kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej (z wyszczególnieniem wydatków), a także czy wpłacone kwoty były wystarczające. W wypadku niedopłaty właściciel ma obowiązek dopłacić, a gdy jest nadwyżka, może ją odliczyć od wpłat przyszłych okresów lub zażądać zwrotu.
Właściciele mają obowiązek płacić zaliczki do 10. dnia każdego miesiąca. Ich wysokość zależy od wysokości udziałów we współwłasności nieruchomości wspólnej. Im większy udział, tym jest ona większa.Coraz częściej się zdarza, że właściciele nie płacą zaliczek przez wiele miesięcy, a nawet lat.
- utrzymanie porządku i wywóz nieczystości‚
- wynagrodzenie członków zarządu lub/i zarządcy‚
- ubezpieczenia‚ podatki i inne opłaty publicznoprawne‚ jeżeli nie pokrywają ich właściciele lokali,
- opłaty za dostawę energii elektrycznej oraz ciepłej i zimnej wody‚ gaz‚ antenę zbiorczą i windę,
- remonty i bieżącą konserwację.
Właściciele mieszkań sami decydują‚ czy utworzyć fundusz remontowy; od nich zależy też wysokość składki. Podstawą istnienia funduszy pozostają wyłącznie uchwały. Najczęściej są lakoniczne. Niektóre wspólnoty uchwalają regulamin funduszu, który dokładnie precyzuje zasady gromadzenia środków.Funduszem dysponuje zarząd, który nie ma prawa wydać zgromadzonych pieniędzy na inny cel, chyba że za zgodą właścicieli wyrażoną w uchwale.
Pieniądze funduszu nie muszą być wydawane na remonty co roku, wolno je zbierać przez kilka lat na większe przedsięwzięcie.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA