fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

ZUS

Łatwo wypaść z chorobowego

Fotorzepa, Kuba Krzysiak kk Kuba Krzysiak
Osoby podlegające dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu muszą bardzo pilnować terminów opłacania składek
Nawet jednodniowe opóźnienie lub opłacenie składek w niższej wysokości spowoduje ustanie dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Płatnik, który spóźnił się z przelewem, nie otrzyma zasiłku chorobowego ani macierzyńskiego. Prowadzący pozarolniczą działalność nie może obniżyć podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w związku z chorobą.
Ciągłość ubezpieczenia zostaje przerwana od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, za który nie opłacono w terminie składki. W uzasadnionych wypadkach ZUS może wyrazić zgodę na wpłatę po terminie.

Choroba, siła wyższa lub wina banku

O kontynuację ubezpieczenia trzeba wystąpić na piśmie do dyrektora jednostki ZUS właściwej dla siedziby płatnika składek. Wniosek powinien zawierać szczegółowe uzasadnienie. Dobrze jest dołączyć dokumenty potwierdzające przeszkody.
We wniosku trzeba podać przyczyny nieopłacenia składki. W orzecznictwie jako przyczyny uzasadniające przywrócenie terminu podaje się m.in. nagłą obłożną chorobę, powódź, pożar, inne działania siły wyższej. 49,38 zł wynosi minimalna składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe ZUS pozwoli opłacić składkę po terminie także wówczas, gdy opóźnienie wystąpiło z winy banku. Dzieje się tak, gdy bank obciąży konto płatnika z przekroczeniem terminu określonego w regulaminie prowadzenia rachunku. Na wypłatę chorobowego zainteresowany nie ma jednak co liczyć, jeśli to księgowa zapomniała o konieczności opłacenia składek. Zlecenie osobie trzeciej zapłacenia składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe nie usprawiedliwia bowiem spowodowanego przez tę osobę opóźnienia. Opłacanie składek obciąża ubezpieczonego i nie może on powoływać się na błąd w działaniu swojego biura rachunkowego, które tylko wylicza należną wysokość składki (wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach, sygn. III AUa 547/03).

Ponowne ubezpieczenie

Jeżeli dokumentacja w ZUS jest prawidłowa i kompletna, płatnik nie zalega z opłatą składek oraz nie są konieczne dodatkowe ustalenia, wniosek o wpłatę po terminie powinien być rozpatrzony w ciągu 30 dni. Jeśli ZUS odmówi, utraci on prawo do zasiłku chorobowego. Późniejsze opłacenie składek jest równoznaczne z wyrażeniem chęci dalszego ubezpieczenia (wyrok SA w Łodzi, sygn. III AUa 774/00). Osoba podlegająca dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu nabywa prawo do zasiłku dopiero po 90 dniach nieprzerwanego ubezpieczenia. Nie oznacza to jednak, że po kilkudniowym opóźnieniu z zapłatą trzeba będzie czekać trzy miesiące na objęcie ubezpieczeniem. Do okresu nieprzerwanego ubezpieczenia wlicza się wcześniejszy okres ubezpieczenia, jeżeli przerwa w nim nie przekroczyła 30 dni.

Wykonywanie pracy i działalność

Dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu podlegają osoby: - wykonujące pracę nakładczą, - wykonujące pracę na podstawie umowy-zlecenia, umowy agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, a także osoby z nimi współpracujące, - prowadzące pozarolniczą działalność oraz osoby z nimi współpracujące, - wykonujące odpłatnie pracę, na podstawie skierowania do pracy, w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania, - duchowni. Czytaj też: Spóźnialski przedsiębiorca ma więcej obowiązków Kiedy biznesmen traci prawo do zasiłku Biznesmen zadecyduje o ubezpieczeniu w ZUS Więcej w serwisie: Składki ZUS » Jakie składki trzeba płacić » Składka chorobowa
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA