fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Historia

Dlaczego Verdun?

AKG/East News
Dlaczego Verdun? Przecież zdobycie takich miast, jak Reims, Soissons czy Amiens, pozornie dawało Niemcom większe korzyści... To jednak stary gród nad Mozą zdawał się mieć dla niemieckiej opinii publicznej największą wagę symboliczną.
Historia wiąże z nim przecież traktat z 843 r. dzielący między wnuków imperium Karola Wielkiego, co dało początek przyszłej Francji i Niemcom. W 1792 r., na oczach Goethego, twierdzę zdobyli Prusacy, a w 1870 r. sama przed nimi skapitulowała. Verdun było też ostatnim miastem opuszczonym przez wojska pruskie (we wrześniu 1873 r.) po spłaceniu kontrybucji przez upokorzoną pod Sedanem Francję.
W wydanym w 1923 r. po polsku studium o bitwie płk Corda dodawał ważniejsze powody ataku: „Zdobyć Verdun znaczyło dla Niemców nie tylko zdobyć twierdzę, lecz zniszczyć broniącą jej armię oraz zrobić głęboki wyłom we froncie pomiędzy armiami zachodniego oraz środkowego odcinka z jednej strony, a armiami wschodniego odcinka z drugiej strony; wyłom ten znalazłby się w takim miejscu, do którego nie mogłyby nadążyć na czas zbyt odeń oddalone posiłki angielskie. Zdobycie Verdun oznaczałoby również ostateczne zabezpieczenie Metzu przed Francuzami oraz całego bogatego ośrodka Lotaryngii i zagłębia Briey, który był tak gorąco pożądany i którego zwrotu tak domagał się niemiecki przemysł metalurgiczny.
Ponadto Verdun wybrano od początku wojny na trofeum dla Kronprinza. Pierwsza próba nie udała się z powodu klęski nad Marną, następne zakończyły się niepowodzeniem w bitwach w Argonnach i na wzgórzach Mozy, jednak następca tronu groził nadal Verdun potężną masą swej 5. Armii.Na koniec, wobec braku innych, dalszych, być może wątpliwych wyników strategicznych, zdobycie Verdun – „pierwszego etapu po drodze do Paryża” i „serca Francji” – miało znacznie podnieść, przez stosunkowo łatwe zwycięstwo, powagę domu Hohenzollernów, chwilowo zaćmioną przez sławę Hindenburga”.Ostatecznie zadecydował jednak czynnik jeszcze ważniejszy: w grudniu 1915 r. system fortów chroniących Verdun zdawał się niemal bezbronny. Wielki sukces mógł więc przyjść Niemcom wyjątkowo tanim kosztem.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA