Aplikanci zyskają status ubezpieczonych w ZUS

Czy od nowego roku aplikanci Krajowego Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury zostaną objęci ubezpieczeniem zdrowotnym? Tak - Co więcej, z obowiązku tego nie zwolni ich posiadanie statusu członka rodziny ubezpieczonego. Taką m.in. zmianę wprowadziła nowelizacja z 29 marca br. ustawy o Krajowym Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury (DzU nr 64, poz. 433). Obowiązek ubezpieczenia powstaje od dnia przyznania stypendium, a wygasa z dniem zaprzestania jego pobierania. Płatnik (centrum) ma ich zgłosić do ubezpieczenia na formularzach ZUS ZZA z kodem tytułu ubezpieczenia 20 20 xx. Podstawą wymiaru składek jest kwota wypłacanego stypendium.
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL