Wartość rynkowa jest przychodem spółki, a przy sprzedaży kosztem uzyskania

Spółka, która nieodpłatnie nabędzie nieruchomość, na ogół musi z tego tytułu wykazać przychód do opodatkowania CIT. Wtedy może zaliczać odpisy amortyzacyjne do kosztów podatkowych. A przy sprzedaży wartość początkowa tej nieruchomości będzie kosztem uzyskania
Wartość otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie rzeczy lub praw, a także wartość innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń zalicza się do przychodów z działalności gospodarczej. Tak wynika z art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Sposobem nieodpłatnego nabycia nieruchomości może być np. darowizna, spadek czy zasiedzenie.Wartość tego przychodu ustalamy zgodnie z art. 12 ust. 5 updop na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca ich uzyskania.Zanim jednak wykażemy przychód z tego tytułu, powinniśmy sprawdzić, czy rzeczywiście jest to konieczne. Oto sytuacja rozpatrywana przez Kujawsko-Pomorski Urząd Skarbowy (postanowienie z 13 stycznia 2006 r., ZD2/423-260-111/05). Bank nabył nieruchomość w drodze zasiedzenia. Uznał, że w dniu uprawomocnienia się postanowienia sądu o stwi...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL