fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatek dochodowy

Podatek od nagród:kto jest płatnikiem

Rzeczpospolita
Podatek od wygranych pobiera i odprowadza ten, kto je wydaje. Nie zawsze jest to więc organizator konkursu. Obowiązek ten może też ciążyć na sponsorze
Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT od przychodów z tytułu wygranych w konkursach, co do zasady, pobiera się 10-proc. zryczałtowany podatek dochodowy. Jest on obliczany od wartości nagrody.

Niektóre wygrane zwolnione

Nie wszystkie wygrane są jednak obciążone podatkiem. Część z nich jest bowiem zwolniona z podatku dochodowego. Są to:
- wygrane w kasynach gry, wideoloteriach, grach na automatach, grach na automatach o niskich wygranych oraz grach w bingo, pieniężne i fantowe, urządzanych i prowadzonych przez uprawniony podmiot na podstawie przepisów o grach i zakładach wzajemnych obowiązujących w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
- wygrane w grach liczbowych, loteriach pieniężnych, grze telebingo, zakładach wzajemnych, loteriach promocyjnych, loteriach audioteksowych i loteriach fantowych, jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych nie przekracza 2280 zł (zwolnienie dotyczy gier, loterii i zakładów urządzanych i prowadzonych przez uprawniony podmiot na podstawie przepisów o grach hazardowych obowiązujących w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego),
- wygrane w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagrody związane ze sprzedażą premiową – jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza 760 zł (zwolnienie nagród związanych ze sprzedażą premiową nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, które są przychodem z tej działalności).
Jeżeli jednak wartość zwolnionej nagrody przekroczy wskazane wyżej limity, to podatek trzeba zapłacić od całej jej wartości (a nie tylko nadwyżki).
Zryczałtowany podatek od wypłat z tytułu wygranych w konkursach zobowiązany jest pobrać płatnik, czyli podmiot wypłacający lub wydający nagrodę. Zgodnie z art. 42 ust. 1 i 1a ustawy o PIT ma on obowiązek przekazania kwoty zryczałtowanego podatku na rachunek właściwego dla niego urzędu skarbowego.
Musi to zrobić do  20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano podatek. Ponadto po zakończeniu roku, do końca stycznia, ma obowiązek przesłać do tego urzędu roczną deklarację PIT-8AR.

Pobiera organizator lub sponsor

Obowiązki płatnika nie zawsze ciążą na organizatorze konkursu. Może nim być np. sponsor, jeśli to on wydaje lub wypłaca nagrodę.
Potwierdzają to organy podatkowe, np. interpretacja Drugiego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej z 27 lutego 2006 (PD/2/415-52/05/13321) oraz odpowiedź Pierwszego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego z 21 lutego 2000  (ZD/406-69/PIT/05).
Z art. 41 ust. 7 ustawy o PIT wynika, że jeżeli przedmiotem wygranych (nagród) w konkursach nie są pieniądze, podatnik, czyli zwycięzca konkursu, jest zobowiązany wpłacić płatnikowi kwotę należnego zryczałtowanego podatku dochodowego przed udostępnieniem wygranej (nagrody) lub świadczenia.

Najpierw podatek, później wygrana

Oznacza to, że nie można wydać nagrody przed wpłatą podatku przez zwycięzcę. W praktyce może to zniechęcać do udziału w konkursach, w których przewidziane są nagrody rzeczowe, np. samochody, bo podatnik zobowiązany jest zapłacić 10 proc. jego rynkowej wartości określonej w regulaminie konkursu.
Dla wielu podatników jest to zbyt duże obciążenie, powodujące, że nie mogą oni odebrać nagrody lub muszą zaciągnąć pożyczkę na podatek.
Dlatego często do nagrody rzeczowej dodawana jest również nagroda pieniężna w wysokości stanowiącej równowartość należnego zryczałtowanego podatku. Należy jednak pamiętać o jej odpowiednim obliczeniu. Od tej nagrody pieniężnej również trzeba bowiem pobrać 10-proc. podatek.
Autorka jest menedżerem w Departamencie Outsourcingu Rachunkowości Grant Thornton Frąckowiak
Zobacz więcej w serwisie:
 
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA