fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

ZUS

Ubezpieczenie w Belgii wystarczy do uzyskania zasiłku w Polsce

Przedsiębiorca, który nigdy nie płacił składek do naszego ZUS, ale regulował je w innym kraju UE, może liczyć na pieniądze za czas choroby. I to bez okresu wyczekiwania
- Wyjechałem z kraju zaraz po ukończeniu szkoły i nigdy nie byłem ubezpieczony w Polsce. Prowadziłem działalność gospodarczą w Belgii przez osiem lat i podlegałem tam obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym. W związku z moim powrotem do kraju przeniosłem działalność do Polski. W kilka dni po rejestracji okazało się, że jestem bardzo chory.
Otrzymałem zwolnienie lekarskie na trzy miesiące. Jak mi wiadomo, aby otrzymać zasiłek chorobowy z ZUS, trzeba być ubezpieczonym przez jakiś czas w Polsce. Czy w mojej sytuacji mogę na to liczyć? – pyta czytelnik.
Tak, czytelnik otrzyma zasiłek chorobowy z ZUS na podstawie przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w UE. Okresy ubezpieczenia w Belgii zostaną bowiem zaliczone do okresu ubezpieczenia wymaganego do przyznania świadczeń w Polsce.
Zgodnie z polskimi przepisami o ubezpieczeniu chorobowym osobie ubezpieczonej przysługuje m.in. zasiłek chorobowy z tytułu niezdolności do pracy trwającej zasadniczo do 182 dni. Należy przy tym pamiętać, że w Polsce ubezpieczenie chorobowe dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą jest dobrowolne. Wynika z tego zatem, że zasiłek chorobowy będzie przysługiwać czytelnikowi, jeżeli zgłosił się do tego ubezpieczenia.
Rzeczywiście, polskie przepisy przewidują minimalny okres podlegania ubezpieczeniu, aby uzyskać prawo do zasiłku chorobowego.
90 dni tyle musi czekać przedsiębiorca, aby otrzymać zasiłek chorobowy, jeśli zgłosił się dobrowolnie do ubezpieczenia chorobowego. Ale nie wtedy, gdy był ubezpieczony w innym kraju UE
Z ustawy z 25 czerwca 1999 o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (DzU z 2010 r. nr 77, poz. 512 ze zm.) wynika, że ubezpieczony przedsiębiorca nabywa prawo do tego świadczenia po upływie 90 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego, jeżeli jest ubezpieczony dobrowolnie.
Tak jest w przypadku czytelnika. Gdy przedsiębiorca nie spełnia tego warunku, na podstawie przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, możliwe jest sumowanie okresów ubezpieczenia posiadanych w innym państwie członkowskim UE.
Zgodnie z tymi przepisami, jeżeli ustawodawstwo państwa członkowskiego uzależnia prawo do świadczenia od posiadania np. okresów ubezpieczenia, uwzględnia się w niezbędnym zakresie okresy ubezpieczenia przebyte w innym państwie członkowskim, tak jakby chodziło o okresy ubezpieczenia przebyte na podstawie ustawodawstwa danego kraju.
Wynika z tego, że Polska powinna uwzględnić okresy ubezpieczenia czytelnika w Belgii, jeżeli zgodnie z polskimi przepisami jego okres ubezpieczenia w Polsce nie wystarcza do uzyskania prawa do świadczenia z ubezpieczenia chorobowego.
W celu zsumowania okresów ubezpieczenia uzyskanych za granicą właściwy dla czytelnika oddział ZUS wystąpi do właściwej belgijskiej instytucji zabezpieczenia społecznego z wnioskiem o poświadczenie okresów ubezpieczenia.
Będzie on musiał natomiast dostarczyć do ZUS zaświadczenie lekarskie o niezdolności do pracy wraz z przewidywanym okresem tej niezdolności (ZUS ZLA) w terminie siedmiu dni od daty jego otrzymania oraz oświadczenie, w którym kraju UE był ubezpieczony i w jakim okresie.
Chodzi o to, aby ZUS wiedział, do instytucji zabezpieczenia społecznego którego kraju powinien się zwrócić o potwierdzenie okresów ubezpieczenia.
Autorka jest konsultantką w Departamencie Prawnopodatkowym w PwC
Czytaj też:
 
Zobacz:
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA