fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

W sądzie i urzędzie

Wniosek o niższy wyrok

Fotorzepa, Bartosz Jankowski
Zmiany w procedurze karnej pozwolą na dostosowywanie wyroków wydanych w innych krajach do polskich norm. Sprawa Jakuba T. może być pierwsza
Jutro do Sądu Najwyższego trafi wniosek o wznowienie postępowania w  głośnej sprawie Jakuba T., Polaka skazanego na dożywocie za gwałt na Brytyjce.
Zapowiedział to Mariusz Paplaczyk, adwokat Jakuba T. Szansę na weryfikację brytyjskiego wyroku daje mu wchodząca w życie we wtorek nowelizacja procedury karnej.

Będą wznowienia

Dziś kilkadziesiąt osób  skazanych przez zagraniczne sądy po procesie wszczętym na podstawie europejskiego nakazu aresztowania odsiaduje po powrocie w polskim więzieniu wyrok, którego nie przewiduje nasz kodeks karny. Wszyscy skazani po 1 maja 2004 r. mają szansę na weryfikację – obniżenie zagranicznej kary. Jak zapewniono nas w Ministerstwie Sprawiedliwości, nie  ruszy jednak lawina postępowań. Pewne są wnioski Jakuba T. i Adama G. Ten drugi to polski Rom skazany za zabójstwo nastolatka w Belgii. Odsiaduje 20 lat więzienia, mimo  że takiej kary nie ma w naszym kodeksie karnym.
Tymczasem europejski nakaz aresztowania cieszy się coraz większą popularnością.
Od wtorku do Sądu Najwyższego mogą zacząć wpływać wnioski skazanych Polaków, którzy odsiadują wyroki nieprzewidziane przez nasz kodeks karny. Zamieszanie spowodował jeden z przepisów procedury karnej, który wprawdzie pozwala polskiemu sądowi na przypisanie naszej kwalifikacji czynu, ale już w następnym zdaniu wiąże nasz sąd wyrokiem zagranicznym. W efekcie polski sąd, przejmując do wykonania kary osobę wydaną w drodze europejskiego nakazu aresztowania, może zakwalifikować czyn według polskiego prawa i wymierzyć karę zgodnie z nim. W noweli przesądzono też, że wszystkie sprawy, w których Polska już przejęła kary do wykonania i zatwierdziła zagraniczny wyrok, doczekają się ponownej analizy. Sprawy takie będą wznawiane.
Dobrodziejstwo przepisu przejściowego nie obejmie jednak osób, które przyjechały do kraju z zagranicznym wyrokiem i do czasu wejścia w życie zmienionej procedury zdążyły już karę odsiedzieć.

Będzie mniejsza kara?

Dla Jakuba T. oznacza to wyrok na pewno łagodniejszy niż dożywocie. Polskie prawo przewiduje za  gwałt maksymalnie  12 lat więzienia .
– Sąd Okręgowy w Poznaniu będzie musiał orzec wobec Jakuba T. najwyższy w Polsce wymiar kary – twierdzi jego pełnomocnik Mariusz Paplaczyk.
Dlaczego właśnie ten sąd? To on podejmował decyzję o wydaniu wyroku w trybie europejskiego nakazu aresztowania, zastrzegł jednak, że po wyroku T. ma odbywać karę w Polsce.
Nowela procedury karnej załatwia też kwestię wyroków łącznych.
Nie będą nimi obejmowane orzeczenia skazujące wydane w innych państwach UE – zdecydował ustawodawca. Zmieniają się  także przepisy dotyczące zatarcia skazania. Jeżeli wyrok skazujący wyda  sąd  innego państwa członkowskiego  Unii,  zatarcie skazania następuje zgodnie z prawem właśnie tego państwa.
podstawa prawna: nowelizacja kodeksu postępowania karnego z 20 stycznia 2011 r. DzU 48, poz. 245
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA